Öland vår 2016

Hela gängetLånge JanSkulle det skrivas eller inte? Skulle det skrivas om Gjusarnas skådning på Öland? Många tankar! Vill man det? Har man behov av det? Har jag något nytt att komma med? Jag vet inte.

 

Att vara Gjuse är en passion och om ingen annanstans så blir den fysiskt påtaglig på Öland. Allt gick vår väg. Och vår Herre fixade vädret. Och kanske drog han i osynliga trådar till 140 fågelarter som vi prickade in. Så tala om höjdpunkter, känslor, utbrott av glädje, samhörighet, gemenskap genom det vi ser. Somligt är i minnet för alltid. Ängshöken är en klassisk balett utan scengolv. Simsnäppan, den smalnäbbade vid Seby, som blev ett nytt kryss för Gjusarna och till en Budapestbakelse på ett café med tornseglare som tak. Så duvan vid Segerstads kyrka – en duva är en duva men en turturduva något annat. Detta med tanke på all uppståndelse. Först inget när vi körde förbi och sen när vi vände på larm, bilar och skådare överallt. Och sällan har man väl mött så mycket vänlighet. Två eller tre tuber blev genast min med rätt inställning. Vackert och ett stort tack till dessa skådare.

Två platser har fått ett eget rum i mitt hjärta: Lilla Horn som är en sällsynt värld. Har ni hört Beethovens pastoralsymfoni så har ni också sett Lilla Horn. Platsen är underbart förförisk, nästan en slags utopi av hur den svenska naturen borde se ut. Ekar, ängsblommor, en regnbåge som trillat ner och gått sönder, körsång, flugsnappare och ljuset som får allt att vibrera och röra på sig. Och tänk att här finns en blomma med detta namn: Späd ögontröst.

Den andra platsen: Petgärde träsk – lyssna: Ängshök, brun kärrhök, pungmes, rosenfink, enkelbeckasin och allt på en gång. Vem har råd att inte vara Gjuse eller fågelskådare?

Gert-Åke

 

Se galleriet för mer fantastiska bilder

RosenfinkLunchpausSnok

Artlista
Totalt observerades 140 arter under våra dagar på Öland. Så många har vi aldrig sett under våra resor hit. 3 av dessa var nya Gjusearter: smalnäbbad simsnäppa, turturduva och nattskärra
Knölsvan  sångsvan  sädgås  grågås  kanadagås  vitkindad gås  prutgås  gravand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  brunand  vigg  ejder  alfågel  sjöorre  svärta  knipa  småskrake  storskrake  rapphöna  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  stäpphök  ängshök  duvhök  ormvråk  tornfalk  lärkfalk  kornknarr  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  större strandpipare mindre strandpipare  tofsvipa  kustsnäppa  sandlöpare  småsnäppa  mosnäppa  kärrsnäppa  myrsnäppa  brushane  enkelbeckasin  rödspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  roskarl  smalnäbbad simsnäppa  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  havstrut  fisktärna  silvertärna  småtärna  tordmule  tamduva  ringduva  turkduva  turturduva  gök  nattskärra  tornseglare  göktyta  större hackspett  mindre hackspett  sånglärka  ladusvala  hussvala  trädpiplärka  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  svart rödstjärt  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  rörsångare  härmsångare  höksångare  ärtsångare  törnsångare  trädgårssångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  mindre flugsnappare  halsbandsflugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  pungmes  törnskata  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  bofink  bergfink  gulhämpling  grönfink  steglits  hämpling  rosenfink  stenknäck  gulsparv  sävsparv