Spontanskådning 3/5/2017

Bara fyra medlemmar trotsade den kalla vinden denna onsdag. Gäddängen var fylld med ljudet av sjungande svartvit flugsnappare. Rödstjärt saknades och en del  vanliga arter som gråhäger låt  sig inte se eller hær. Artlistan blev bara på 29.

Svartvit flugsnappare

 

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Gravand, Kricka, Gräsand, Stjärtand, Vigg, Knipa, Storskarv, Brun kärrhök, Sothöna, Skrattmås, Fiskmås, Fisktärna, Sädesärla, Koltrast, Gransångare, Lövsångare, Svartvit flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Stare, Bofink, Steglits, Gulsparv