Framgången fortsätter!

Referat från onsdagen den 19 april spontan skådning vid Gäddängen

 

Nitton glad skådare från förening samlades i dag för att skåda fågel vid Gäddängen.

Solen sken, men det var lite kallt för att fåglarna skulle vara på humör får att visa sig tillfyllo.

Men ett antal arter fick vi se, se artlistan.

Vi hade trevligt besök på vår skådning av Johan Petterson från Radio Kristianstad i direkt sändning.

Johan var nyfiken på vad spontan skådning innebär. Han fick också lära sig bl.a. att Gransångaren läte  är ”salt sill, salt sill.

Efter några timmar skådning avslutade vi sedvanligt med fika

Nästa spontana skådning är onsdag den 3 maj kl 10.00 vid Gäddängen, då kan vi kanske få höra både näktergal och ett antal sångare till.

Lennart A

Artlista 2017-04-19

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, ringduva, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, pilfink och sävsparv.