Sjöfågelspaning i Kåseberga

Ejder

Den 25/3 var det dags för sjöfågelspaning i Kåseberga. Dagen innan hade bjudit på fint vårväder, så vi hoppades på detta även denna dag. Tyvärr blev det inte så. Det var mulet när vi anlände till hamnen och typiskt hade vindarna vänt till nordväst och friskat i. Detta innebär att sträcket går längre ut i Östersjön och alltså inte går så nära land. Dock fick vi hyfsade obsar på på ejdrarna, som var de som sträckte mest. Tyvärr dök det aldrig upp någon praktejder, som vi hett hoppades på. Alfåglar guppade i vågorna utanför hamnen och skrakar och sjöorrar sträckte förbi.

Efter obligatorisk fika gick vi uppför backen till den s.k andra dungen. Här fick vi lite olika tättingar till artlistan. Nu började solen titta fram och där det var lä så var det riktigt gott.

Gärdsmyg

Kungsfågel

Brandkronad kungsfågel

Nästa anhalt hade vi tänkt oss vinterfältet i Hammar och kornsparvarna. Då Nordöstra Skånes fågelklubb också hade exkursion hit hade de redan hunnit lägga beslag på parkeringen så av det blev inget.

Vi drog till Fyledalen för att se på kungsörn istället. När vi kom hit stod det ett danskt par där, men de hade inte sett några örnar. Efter en stund hörde vi något sjunga i buskarna bakom oss. Det visade sig vara en brandkronad kungsfågel, och den visade upp sig fint till våra fotografers förtjusning. Så småningom dök kungsörnen upp och lät sig beskådas.

 Under tiden kom det larm om svarthakade buskskvättor vid Klostersågen, så vi beslöt att avsluta dagens exkursion där. Två hanar och en hona fick vi se.

Lars-Olof

Storskrake

Artlista

 Knölsvan  sångsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  bläsand  gräsand  ejder  alfågel  sjöorre  svärta  knipa  småskrake  storskrake  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  vit stork  röd glada  sparvhök  kungsörn  tornfalk  sothöna  trana  strandskata  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  sånglärka  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  svarthakad buskskvätta  koltrast  taltrast  gransångare  kungsfågel  brandkronad kungsfågel  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  steglits  grönsiska  gulsparv