Spontanskådning Gäddängen 2017-04-05

Trots en isande kall vind från sjön var vi 14 gjusar som mötte upp vid plattformen denna dag. Här sjöng gransångaren, bofinken och nötväckan för fullt. Ett par sävsparvar höll till runt plattformen. En tidig ladusvala upptäcktes över trädtopparna och den hade sällskap med en backsvala. Vi såg flera par snatteränder, krickor, skedänder och gravänder. En duvhök sågs på avstånd, en brun kärrhökhona flög förbi, Lars H såg en havsörn men tyvärr ville inte fiskgjusen som Lars H och jag såg tidigare komma tillbaka och visa sig för oss. Totalt sågs 50 olika arter under förmiddagen.

Ladusvala, Gäddängen

Artlista:

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, strandskata, tofsvipa, skogssnäppa, skrattmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, backsvala, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, gransångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv och sävsparv.