Fjällmossen 2/4/2017

Den 2 april besökte vi Fjällmossen i förhoppningen om att få se eller höra orrar. Tyvärr är inte chanserna stora till det nuförtiden. De har minskat här från år till år, och 2016 var här inga rapporterade.
Vi samlades i mörkret i Hörby kl halv sex och begav oss iväg. Väl framme hade det ljusnat och det första vi hör när vi klivit ur bilarna är två enkelbeckasiner i fullt spel, s.k horsande. Det är ett brummande ljud som framkallas under de korta dykningarna när luften får de utspända yttersta stjärtpennorna att vibrera. På väg ut till tornet var det full fart på taltrastar och rödvingetrastar. Även dubbeltrast noterades. Andra fåglar på vägen var gulsparv, bofink och grönsiska. En grävling behagade visa sig en kort stund och flera harar såg vi också. Vi noterade att det röjts bland träd och buskar, och detta skall ha gjorts för att gynna enkelbeckasin och orre. Bara hoppas att det lyckas så orrana dyker upp här igen.
I tornet intogs fika under det att trädlärkan drillade vackert i skyn. När vi varit här en stund promenerade vi tillbaka till bilarna och avslutade dagen. Vi konstaterade att det varit en härlig morgon härute trots att orrarna uteblev
Lars-Olof

Orre, Skövde skjutfält, april 2014

Artlista

Sångsvan  grågås  kanadagås  gräsand  knipa  fasan  storskarv  sparvhök  enkelbeckasin  ringduva  större hackspett  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  koltrast  taltrast  rödvingetrast  dubbeltrast  blåmes  talgoxe  nötväcka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  grönsiska  hämpling  gulsparv  sävsparv