Spontanskådning 16/5/2018

Det var svårt att skilja andra sångare ifrån et överväldende kor av näktergal då 7 medlemmar mötas på plattformen i högt solsken och en varm brisa denna härliga morgon. Men efter koncentrerat lyssning är jag relativ säker på at en kärrsångare blandat sig med rörsångare nord om plattformen.

Vattennivå är nu sjunket så mycket att skrattmåsarna stod på linje på revet. Mittibland dessa hittade vi 3 dvärgmås i övergångsdräkt från vinter till sommar.

Hitta dvärgmåsen!

Skrattmås

Dvärgmås

Där var mängde av knott över vattnet, men inga svalor överhuvudet innan kl 11:30 då en enlig ladusvala flög förbi. Hur kan det vara? De häckade i Gjuseboet för 2 år sidan, men nu hållas fönstren stängt, kanske där hittas inte andra boplatser i närheten? Gjusen besökt oss inte, och brun kärrhök ej heller.

Vitkindadgäss

Där kom ett sträck av vitkindadgäss på väg mod Sibirien, en av de många där ses kryssar Skåne i maj månad.  Fredag kväll kom den ene flock efter den annan över Slättaröd, åtminstone 6000 alla ihop.

Sävsparv


Knölsvanor

Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Dvärgmås Fisktärna Ringduva Gök Hussvala Sädesärla Näktergal Rödstjärt Koltrast Björktrast Härmsångare Kärrsångare Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Sävsparv