Spontanskådning 20180418

13 medlemmar var på Gäddängen på olika tider. Dem som kom först vid 8 tiden blev bjudet välkommen av lövsångarekor och en enkel ärtsångare. Också kungsfiskaren gav uppvisning vid plattformen innan kl 10 så det kan vara en fördel att möte tidigare.

Ladusvalor och svartvitflugsnappare var 2 andra nya arter för spontanskådning i år, så sommaren är på väg!

En skäggmes visste sig et par gånger, först i vassen nord för plattformen och på flygtur till vassen framför gjuseboet, senare tillbaka till vassen syd för plattformen, trevligt om den häckar här i år.

En smådopping var en ovanlig art för Gäddängen, tross de många som håller till vid storkedammen om vintern.

Då artlistan var på 49, jagade en större brunfladdermus över skogen nord för sjön, men den kom inte med på listan, ej heller fiskgjuse i de 4½ timmar vi spånade.

Artlista spontanskådning 2018-04-18

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, ärtsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist