Våren är definitivt kommit – många förstagångs fåglar för 2018 vid spontanskådning 20180404

10 medlemmar var mötte upp till spontanskådning, några ifrån kl 8 för att se hur långt våren var kommit. En tjock dimma ifrån morgonstund varslet om det varmaste dag i år. Över 50% av Ringsjöns istäcke var borta och dagens störst överraskning var skärfläckor långt ute på isen.

Vålkommen vår

Gransångaren underhällt os ifrån vidja busken vid plattformen, bofinkar sjungas hela tiden, sävsparv sås  och höras såga också.  Flock efter flock av tranor flyg över med deras glade vårskrig. 

Fiskgjusen kom ad flera omgångar, och till sist fick en liten munsbit. Sädesärla och kungsfiskare flög förbi, och bland ändar var båda häckande och vintergäster, skogssnäppa och rödbena var bland sommar vadarna.

Farvel vinter

En härligförmiddag son avslutas på väg förbi storkhägnet med en fjällvråk och en fiskmås där fick artlistan uppe på 56 arter.

Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Tofsvipa Skogssnäppa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Kungsfiskare Gröngöling Sånglärka Sädesärla Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Gransångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Sävsparv