Falsterbo i vårvärme, järnsparvens dag!

Den 8 april var det exkursion till Falsterbohalvön och Knösen närmare bestämt.

Vi var 6 st som samlades denna tidiga morgon i Gårdstånga för vidare färd till målet för dagen. Vi parkerade vid Skanörs borgruin och detta är bra ställe för ringtrast. Dock såg vi inga och vi började vår promenad ut mot Knösen. Det var inte så mycket fåglar som vi väntat oss, men sånglärka, sädesärla, ängspiplärka och enkelbeckasin såg vi. Även en svartkråka upptäcktes av Joakim.

Starar


Sånglärka

Gransångare

Framme vid dungen vek vi av ner mot havet. I dungen såg och hörde vi järnsparv, taltrast och gransångare. I havet såg vi bla kricka, stjärtand, bläsand och ca 100 skärfläckor. När vi stod här fick Joakim larm om att det setts ringtrast och brandkronad kungsfågel där vi parkerat. Typiskt.

Vi beslöt att dra oss till bilarna för att försöka hitta dessa fåglar. På väg tillbaka kom vi till en träddunge och här var det gott om fågel. Ett stort antal järnsparvar sjöng och lockade. Ingen av oss hade sett så många järnsparvar vid ett tillfälle som denna dag. Vi utnämnde den till järnsparvens dag. Även rödvingetrast och dubbeltrast fick vi in på listan.

Svarthakad busksvätta, 50 m till vänster för bild

Nu fick Joakim meddelande om en svarthakad buskskvätta i närheten, och efter en stunds letande lyckades vi hitta den. Kul.

Vigg

Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter det begav vi oss till Skanörs hamn, där det häckar många skärfläckor vid Landgrens holme. Även här såg vi många skärfläckor men även kentsk tärna, rödbena och strandskata.

Nu avslutade vi en härlig förmiddag, men ett larm om brandkronad kungsfågel i Alnarpsparken gjorde gjorde att några av oss körde dit. Tyvärr lyckades vi inte hitta den. Däremot hade vi en misstänkt trädgårdsträdkrypare. Vi fick dock lämna den obestämd då vi inte kunde se alla karaktärer.


Lars-Olof.


Bildar : Ulf Sivhed Nyåkra.


Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Ejder Alfågel Salskrake Fasan Smådopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Sothöna Rörhöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Enkelbeckasin Storspov Rödbena Fiskmås Skrattmås Silltrut Gråtrut Kentsk tärna Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Järnsparv Rödhake Svarthakad buskskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv Bergfink Hämpling