Kåseberga till Krankesjön i Tosteberga kulle. 20180331

14 medlemmar möttes till påsk skådning vid Hörby och åkte mod Kåseberga genom Tomelilla kommun, som vist upp många av sina kommunfåglar i den kalle blåst. Jan väntade oss på hamnen i Kåseberga så vi blev 15 ihop.

Vi tryckte oss tillsammans mellan caféerna för att få lite skydd från vinden och scannade havet för ejdrar. Där var inte så många på vattnet, men små flocka flög östöver med mellanrum. Där var många alfåglar, några sjöorrar, stor och småskrakar. En tornfalk gjord en fin efterlikning av en pilgrimsfalk, då den gled över oss med segelformat vingar. 

Efter en timma var det på tid att varme sig på kaffe, och vi fikade gott i lä. Där tycktes inte vara så mycket mera att se, så vi gick tillbaka till bilarna var årets första sädesärla för några va oss vist sig.

 

 

Nästa stopp kornsparv fältet, och vi fick snabbt öga på upp till 20 kornsparv, samt hämpling och pilfink. Många sånglärkor underhällt os med deras strofer, som alltid får min tanker på heta sommar dagar, själv i dagens iskalla vind.

Stora flockar av huvudsaklig vitkindad gäss kom flygande och landade långt borta och spridde över det kalla vinterlandskap. Och så kom larmet om en rödhalsad i precis dissa flocka, så vi travade närmare och spanade och spanade och spanade utan resultat. Lasse ringde den som hade larmet och fick at vide var de kunna se den, så vi gick tillbaka till bilarna och åkta till stället och fick set den riktig bra.

Halvparten av sällskapet skulle hem och varmas, så vi var 8 där åkta till Fyledalen för at skåda kungsörn. Da de inte villa visa sig äkta vi nu 6 till Vombs ängar, var vi så rödbena och storspov innan sista stopp vid Silvåkra tornet. Krankesjön var isfritt och där var salskrake, vigg, brunand och skäggdopping att se på. Jonathan fick öga på en varfågel inte långt ifrån tornet, men ugglan där bor vid tornat var inte att hitta. Ett par havsörn sås i den annan ende av sjön. Efter ett enkelt falskt larm om fiskgjuse, fick Gert-Åke öga på årets första bruna kärrhök för oss alla ihop, och lite senare trollade Lars-Olof en riktig fiskgjuse fram, till allas glädje.

En jättebra exkursion tross vintervädret med 64 arter.

Artlistan : Knölsvan, Sångsvan, Bläsgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Rödhalsad gås, Gravand, Bläsand, Kricka, Gräsand, Brunand, Vigg, Ejder, Alfågel, Svärta, Sjöorre, Knipa, Salskrake, Småskrake, Storskrake, Fasan, Storlom, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Brun kärrhök, Ormvråk, Fjällvråk, Fiskgjuse, Tornfalk, Sothöna, Strandskata, Tofsvipa, Storspov, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Ringduva, Sånglärka, Ängspiplärka, Sädesärla, Rödhake, Koltrast, Björktrast, Blåmes, Talgoxe, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare, Pilfink, Hämpling, Gulsparv, Kornsparv, Sävsparv