Abullahagen och Skarhults våtmark 28/4/2018

Kl halv sju denna lördagmorgon var vi 14 st som träffades vid ingången till natursköna Abullahagen, som är beläget precis bredvid Felix fabriker i Eslövs utkant. Eller som det numera heter, Orcla Foods.

Tidigare i veckan hade det setts ringtrast i sydöstra delen av hagen, så det var högsta prioritet att hitta denna art. Vid tidigare exkursion för några år sen hade vi några ex, så vi hade stora förhoppningar. Medan vi gick och letade ackompanjerades vi av sång från bl a ärtsångare, svarthätta, lövsångare och rödstjärt. Det blev ingen ringtrast här, men turen skulle vända. Vi fortsatte vår vandring och vid grillplatsen såg några grå flugsnappare här. Även svartvit flugsnappare noterades. Uppe i tornet såg vi ut över Långakärr där gråhakedopping, rörhöna, drillsnäppa och sångsvan noterades. Lasse L hade turen att få se en kungsfiskare, vilken inte är så vanlig i dessa marker. Tillbaka vid ingången slog vi oss ner för att fika, vilken smakade bra efter att vandrat runt i ca två timmar.

Detta är INTE en ringtrast!

Efter det styrde vi kosan till Skarhults ängar, strax söder om Skarhult. Vi började vår vandring längs banvallen och snart sågs och hördes törnsångare, buskskvättor och hämplingar. En ägretthäger kom flygande över oss och gick ned i våtmarken. En svart trast sågs flyga upp i ett träd och minsann, det var den efterlängtade ringtrasten. Den visade upp sig fint en stund innan den försvann in i ett buskage för att inte ses igen. Andra arter som sågs var skedand, snatterand, kricka, grönbena och brushane. Vi hörde även näktergalen för första gången i år.

Tillbaka vid bilarna skiljdes vi åt för denna gång, mycket nöjda med dagen. 77 arter noterades.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  sångsvan  grågås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  fasan  gråhakedopping  ägretthäger  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  tofsvipa  brushane  storspov  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  drillsnäppa  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva kungsfiskare   spillkråka  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  gulärla  sädesärla  gärdsmyg  järnsparv  rödhake  näktergal  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  ringtrast  koltrast  björktrast  taltrast  sävsångare  ärtsångare  törnsångare  svarthätta  gransångare  lövsångare  grå flugsnappare  svartvit flugsnappare  entita  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv