Spontanskådning vid Gäddängen 27 maj

 

Ett tiotal skådare besökte plattformen, några under flera timmar, andra mer kortvarigt. Långkalsonger behövdes inte denna dag, men man vågar väl inte stoppa undan dem ännu?

Tranan ruvade än, på fjärde veckan, så snart är där väl smått i boet. Ett knölsvanspar hade sju ungar. En annan småtting syntes på revet, en skrattmåsunge. En udda syn var en hona storskrake. I dammen uppe vid kyrkan hade några sett såväl vitkindade gäss som knipor med ungar.

Några granna steglitser for omkring över oss i stora eken. Där byggde trädkrypare för två veckor sedan bakom barken, som nu hade lossnat, men en fågel syntes med mat i näbben. Rörsångaren höll igång i vassen. Nykomlingar var grå flugsnappare och lärkfalk. Fiskgjuse sågs på långt avstånd. Brun kärrhök såg en spanare utskickad till södra hagarna. En större rovfågel som kretsade med storkar långt borta fick förbli obestämd, trots all expertis på plats.

Ett par korta stopp på hemvägen, i skogen och vid Fiskarehusdammen, kompletterade dagslistan med grönsångare, entita, rödbena, mindre strandpipare i par och hämpling. Här uppe sågs på morgonen också gulärla och stenskvätta.

Till slut måste jag göra avbön för min felbestämning förra gången. Den jag självsäkert bestämde till varfågel och sen efter påpekanden ändrade till svartpannad törnskata blev jag tvungen att än en gång ändra till vanlig törnskata när expertisen kommenterade P-U:s foto på Artportalen. Så kan det gå, och som fågelskådare borde man alltid ha i tankarna Tage Danielssons ord: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

Lars H

67 arter blev det på dagslistan:

Prutgås, vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, storskrake, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, skrattmås, fisktärna, tamduva, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, gulärla, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv och sävsparv.

.

Öland 14-17 maj

Bilder och artlista från gjusarnas Ölandstripp. Referat kommer senare

Fotograf: Per Uno Nilsson

 

Fotograf: Jonny Johansson

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  kricka  brunand  vigg  ejder  svärta  sjöorre  småskrake  rapphöna  fasan  smådopping  gråhakedopping  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  bivråk  sparvhök  ängshök  röd glada  havsörn  ormvråk  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  skärfläcka  kustpipare  större strandpipare  fjällpipare  storspov  rödspov roskarl  brushane  myrsnäppa  spovsnäppa  sandlöpare  kärrsnäppa  småsnäppa  dvärgbeckasin  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  silltrut  kentsk tärna  småtärna  fisktärna  silvertärna  tordmule  tamduva  skogsduva  ringduva  turkduva  gök  tornseglare  biätare  göktyta  större hackspett  tornfalk  lärkfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  stjärtmes  lövsångare  gransångare  grönsångare  sävsångare  rörsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  ärtsångare  törnsångare  gärdsmyg  nötväcka  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  taltrast  grå flugsnappare  rödhake  blåhake  näktergal  svartvit flugsnappare  halsbandsflugsnappare  mindre flugsnappare  svart rödstjärt  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  gråsparv  pilfink  gulärla  citronärla  sädesärla  ängspiplärka  trädpiplärka  bofink  stenknäck  grönfink  hämpling  steglits  gulhämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning den 13 maj.

 

I mitten av vårmånaden maj var det nollgradigt och snöade när jag åt frukost hemma. Långkalsingar på alltså. Men när jag kom till Gäddängen vid halvniotiden klarnade det upp och det blev den hittills behagligaste spontanskådningen för säsongen.

Den som varit på plats redan klockan sju hade fått se fiskgjuse och rörhöna. Tranan ruvade fortfarande på boet. Bara enstaka par av änder: snatterand, bläsand, skedand, gravand samt en hane årta. Ett par näktergalar och en rörsångare försökte överrösta skrattmåsarna.  På den flotte som måsarna ratat hade istället fisktärnor etablerat sig. Några bivråkar sträckte på långt avstånd. En massa ladusvalor rastade emellanåt i trädtopparna. De som var en sväng till tornet hade inget att rapportera utifrån sjön, men hittade trädkrypare samt bobyggande rödstjärt i holken på tornet. I hagarna sjöng flera sådana, och bland annat många svarthättor, svartvita flugsnappare och trädgårdssångare. Två av oss avslutade med att gå tillbaka till parkeringen genom hagarna, vilket belönades med törnsångare, härmsångare, törnskata och, mest överraskande, en varfågel.

Som siste skådare att lämna stannade jag till, helt spontant, en bit upp i skogen och hörde skogsduva och grönsångare. Ännu ett spontanstopp vid Fiskarehusdammen gav röd- och grönbena, större strandpipare, strandskata och trummande mindre hackspett.

Fem gjuseskådare plus en ännu spontanare skådare hade en skön morgon vid Gäddängen.

60 arter hade vi där och om jag får lägga till mina sena obsar kom artlistan upp i 67.

Lars Helgesson

Artlista

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, bivråk, röd glada, rörhöna, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, grönbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackspett, större hackspett, törnskata, varfågel, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, näktergal,  svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Bilder : Per-Uno Nilsson

 

Spontanskådning vid Gäddängen 29 april

 

Lurade av aprilvädret igen! Inte klarade man sig utan långkalsingar denna morgon med östlig fyragradig vind rakt in på plattformen och med lätt regn från och till.
Ett par skådare hade varit på plats redan klockan sju, fyra till kom en timme senare och ytterligare två anslöt bortåt nio, alltså ordinarie starttid. Nästan alla hade genomfrusna gett upp halvtio och lämnade en förstagångsbesökare att utforska omgivningarna på egen hand. Hoppas han inte blev avskräckt.
En del fågelsång hördes, främst i lä vid parkeringen, bland annat rödstjärt, svartvit flugsnappare, ärtsångare, lövsångare, gransångare, grönsångare och steglits. Skrattmåsarna fyllde den vänstra flotten, medan den andra konstigt nog var helt tom. Några fisktärnor kom i elegant flykt, en strandskata stod på revet, vacker bruk kärrhökshane svepte över vassen, en årta och en rörhöna syntes långt nere i söder.
Nästa spontanskådning blir den 13 maj. Ska vi då äntligen få tur med vädret?
Lars Helgesson
Artlista 52 arter
Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, storskarv, brun kärrhök, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, mindre hackspett, större hackspatt, gröngöling, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, svarthätta, ärtsångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv.

Abullahagen, Skarhults ängar 25/4

Inte mindre än 17 deltagare hade mött upp vid samlingen på parkeringen vid ingången till Abullahagen i Eslöv. Det var länge sedan vi var så många på en exkursion. Roligt. Det var kanske förhoppningen att få se ringtrast som lockade. Vi började vår vandring och spanade av området där ringtrast setts senast för en vecka sedan. Tyvärr hade vi ingen tur denna gång. Rapporterna på artportalen om ringtrast har minskat i veckan så de är på väg norrut till sina häckningsplatser nu. Dock fick vi se de flesta andra trastar, taltrast, björktrast, koltrast och rödvingetrast. Ärtsångare, svarthätta och rödstjärt hördes sjunga och när vi närmade oss grillplatsen hördes även grönsångare. Några gick upp i tornet och såg bl a gråhakedopping och gravand. Svartvit flugsnappare syntes i trädkronorna.

Vi fortsatte vår vandring och snart upptäcktes en törnsångare. Här delades gänget uppoch några, däribland jag gick i förväg,  vilket skulle vissa sig vara ödesdigert. Då vi strålade samman igen så hade de fått se en ängshökshane som sträckte över österut. Det kändes surt att vi gått i förväg. Ängshök är nämligen inte så vanlig i Eslövs kommun. Tillbaka vid parkeringen intogs förmiddagsfikat och en summering gav ca 45 arter under vår rundvandring. Klart godkänt.

Nästa stopp blev Skarhults ängar. Då det var molnigt var det bra obsförhållande då vi slapp besvärande värmedaller när vi spanade ut över våtmarken. I ena våtmarken såg vi bl a snatterand, bläsand, kricka och silltrut. Vi gick över bron vid Braån men ingen kungsfiskare syntes, men några fick se den på väg tillbaka. I den andra våtmarken rastade trettiotalet brushanar och en havsörn var uppe och luftade sina vingar.

Tillbaka vid bilarna avslutade vi dagen. Totalt blev det 67 arter

Artlista

Sångsvan  grågås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  knipa  fasan  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  ängshök  sparvhök  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  tofsvipa  brushane  rödbena  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  ringduva  kungsfiskare  större hackspett  sånglärka  ladusvala  trädpiplärka  ängspiplärka  sädesärla  järnsparv  rödhake  gärdsmyg  rödstjärt  koltrast  taltrast  björktrast  rödvingetrast  ärtsångare  törnsångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv

Spontanskådning vid Gäddängen 15 april

Nu kunde det väl vara dags för årets första spontanskådning med vårkänsla? Inte då! Sju vinterklädda skådare kurade i en isande västvind under en molnig himmel.
Trots senaste dagarnas rapporter om många arter flyttfåglar, fick vi varken höra eller se några nyanlända tättingar, förutom ett par ladusvalor. Av rovisar sågs fiskgjuse med fisk i klorna, grann brun kärrhök i sakta glid över vassen och en gammal havsörn som kom förbi ett par gånger. Där var inga stora mängder änder, men skedänderna var flest. En vattenrall rusade förbi plattformen. Mindre hackspett hördes vid parkeringen. Tättingarna var inte fler än sist, så dagens artlista blev kortare med 45 arter.
Nästa spontanskådning är den 29 april. Kan man hoppas på att få slippa långkalsingar då?

Artlista
Grågås. Knölsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdoppimg, vit stork, fiskgjuse, bryn kärrhök, röd glada, havsörn, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, mindre hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, gärdsmyg, nörväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, steglits, sävsparv.

Spontanskådning vid Gäddängen den 1 april

Lurigt väder med lite sol, lite regn, kylig västvind.
Åtta personer försökte hålla behörigt avstånd på plattformen. Något lägre vattenstånd än sist, plats för några fler skrattmåsar på uppstickande stenar. Inga mängder av änder, bläs- och snatteränder, krickor och ett par gravänder. Några sträck av gäss drog förbi, vitkindade var de vi kunde identifiera. Minst två smådoppingar doppade sig. På den kala åkern uppåt kyrkan gick 14 tranor, vissa tofsvipor låg ner där – redan ruvande? Tvärs över vattnet, vid gömslet, visade sig varfågeln en kort stund. Sångaraktiviteten var rätt skral, men där hördes ändå gärdsmyg, stare, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, gulsparv och sävsparv. Mindre hackspett hördes ropa.
Ute sjön sågs några skäggdoppingar, förutom vita gäss på vågorna i den friska vinden.
Innan hemfärden dröjde några av oss kvar på parkeringen och utökade dagslistan med trummande större hackspett, spillkråka, nötskrika och fasan. Ett stopp vid Fiskarehusdammen gav ett par strandskator på åkern.

Artlista - 47 arter
Vitkindad gås, grågås, knölsvan, gravand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, vit stork, storskarv, röd glada, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Kåseberga 28/3

Trots coronatider så håller vi våra exkursioner än så länge. Denna lördag var målet Kåseberga och ejdersträcket. Det var en härlig morgon. Solen sken från en molnfri himmel och det blåste i princip inte alls. Länge sedan vi hade sådan tur med vädret.  På vägen dit passade Johnny på att livskryssa rapphöna. Ett par gick på en åker strax söder om Fårarp. I hamnen träffade vi de som kört själva hit.

Det visade sig att vädret kanske var för bra för det var inte mycket fågel i rörelse. Det kom en del ejdrar, men tyvärr ingen praktejder. En del alfåglar låg utanför hamnen. På piren nedanför oss såg vi skärpiplärka, sädesärla och svart rödstjärt. En promenad gjordes upp till andra dungen för att leta brandkronad kungsfågel men ingen sådan fanns här.

Färden gick vidare till vinterfältet i Hammar för kornsparv men de hade redan lämnat för att sprida ut sig och påbörja häckningsbestyren.

Sista stoppet blev Fyledalen. Kungsörnshonan låg i boet och snart så kommen hanen och seglade i luften. Maffig syn. Två brandkronade kungsfåglar fick vi också se innan vi avslutade dagen.

 

Artlista

Knölsvan  bläsgås  grågås  gravand  snatterand  gräsand  ejder  alfågel  sjöorre  småskrake  storskarv  röd glada  ormvråk  kungsörn  tofsvipa  storspov  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  ringduva  större hackspett  skärpiplärka  sädesärla  järnsparv  rödhake  svart rödstjärt  koltrast  björktrast  gransångare  entita  talgoxe  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  korp  bofink  bergfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

 

 

 

Gråtrut. Foto Per-Uno

Svart rödstjärt.  Foto Per-Uno

Knölsvanar.  Foto Per-Uno

 

Möte(årsmöte) Ringsjöbygdens fågelskådare 20200317

 

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 13 personer (varav 5 damer) välkomna till bildvisning efter föreningens årsmöte 2020. Lars (Lasse) Lundquist hade varit i Brasilien 18 till 31 oktober 2019 på en familjeresa och då passat på att dokumentera fåglarna i närheten av boendet. Lasses dotter är gift med en brasilianare, så Lasse och frun åkte med dotterns familj till dotterns svärfar, som bor i nordöstra Brasilien. Närmaste internationella flygplats är Recife och dit kom Lasse via Lissabon.
Dotterns svärfar eller ”farfar”, som Lasse valt att kalla honom bodde i ett hus med stor trädgård där det fanns ett stort antal fåglar. Varje morgon och kväll matade farfar fåglarna med bananer. Då var det lätt att ta fina bilder på många slags fåglar, som Lasse visade och berättade om. Vi fick bl.a. se Brasiliens nationalfågel, Rostbukig trast. I farfars trädgård fanns också massor med fruktträd såsom mango, papaya, avokado och kokosnötter. Eftersom det är vår i oktober i Brasilien fanns det inga mogna frukter på träden. Det var bara kokosnötter man skördade och där visade farfar hur man tappar ur och använder juicen. På granntomten fanns det vit Silkesapa, som vi fick se bild på.
Lasse och familjen tillbringade några dagar på hotell vid havet och Brasiliens finaste sandstrand, som är 18 km lång. Tyvärr var det en besvikelse för Lasse vad gäller fågellivet, han såg bara en Korpgam som åt på en död fisk.
Lasse fick möjlighet att även åka till ett känt fågelområde. Där såg han mindre Gulbena, sydamerikansk Vipa och Fjällig sparvduva, som han visade bilder på.
Lasse fångade även bilder bl. a. på neutropisk Spillkråka, Kalkongam och Vägvråk samt Dödsskalleapa.
Lasse tog över 2 000 bilder på sin resa, som han var mycket nöjd med trots den långa flygresan.
Åhörarna ställde många frågor till Lasse, som besvarade alla med entusiasm och kunnighet.
Lars-Olof tackade för den trevliga presentationen och överräckte glasunderlägg. Åhörarna tackade med varma applåder.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Spontanskådning 18 mars

Årets första spontanskådning vid Gäddängen.
Sex tappra skådare samlades på plattformen i den kylande vinden från sjön. De som tjuvstartat hade fått se en ägretthäger flyga bort. I våtmarken hade funnits mycket änder senaste dagarna, men inte så många nu även om det sågs åtta arter, bl.a. snatterand och skedand. Sex storkbon uppe på hägnet vid Fiskarehusdammen var bebodda. En strandskata stod på den enda uppstickande stenen i det höga vattnet, Många skrattmåsar låg på vatnet, ännu fler följde en plöjande traktor uppe på åkrarna.Några tofsvipor och vitkindade gäss for runt. En gransångare sjöng i strandsnåren och en sävsparv visade sig kort. Många grönsislor for omkring. En gammal havsörn gled förbi mot sjön på orörliga vingar. Innan hemfärden hördes från parkeringen rödvingetrast och en bit upp i skogen en gröngöling.
Nästa spontanskådning blir om två veckor, alltså 1 april. Då hoppas vi på skönare väder och många nyanlända flyttfåglar.
Lars Helgesson

Artlista,43 arter:
Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, storskarv, ägretthäger, vit stork, röd glada, havsörn, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, gärdsmyg, rödhake, koltrast, rödvingetrast, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönsiska, gulsparv, sävsparv.