Dimma, dimma, dimma och livskryss 20/9

Målet för dagen var Löddesnäs och Salviken. Tyvärr var det kompakt dimma när vi träffades i Gårdstånga och det var inte mycket bättre när vi anlände till Löddesnäs. Man såg inte ens fågeltornet knappt 100 meter från parkeringen. Vi började med att gå spången söder om vassen. Ett par vattenrallar skrek och snart började skäggmesarna höras. Det var mycket pling i vassen men de rackarna var svåra att få syn på. Efter ett tag såg vi några flyga över vassen. Nere vid stranden försökte vi spana ut mot havet men det var inte mycket vi såg av Öresund. Några sävsparvar syntes i vassen. Vi gick tillbaks och ut på ängarna i hopp om att stöta dvärgbeckasin som setts dagen innan. Jonny lyckades få napp, men vi andra gick bet. Enkelbeckasiner var det gott om däremot. En svartsnäppa hade en ljudlig uppvisning för oss. Vi gick för att fika och efter detta gick vi ut på ängarna igen. Ingen dvärgbeckasin denna gång. Dimman började nu lätta något och några gick upp i tornet för att spana. Då kom dagens första höjdpunkt. En rördrom flög upp från vassen och gjorde en sväng innan den gick ner igen. Skoj.

Vi avslutade med en sväng ner till stranden och nu såg vi beydligt mer av Öresund.  Massor av sothöns rastade härute och snart blev det ett väldigt uppflog. En yngre havsörn kom för att käka frukost. Den gjorde först ett utfall mot en sothöna som kom undan. Ett nytt försök gjordes och nu gick det vägen och örnen drog iväg med söthönan i klorna. Väldig dramatik det blev. Se  Görans fantastiska bild på händelsen i vår Facebookgrupp.

Vi körde vidare till Perslundsdammen utanför Stora Harrie men här var inte mycket fågel. Två pilgrimsfalkar i en kraftledningsstolpe var mest intressant.

Nu kom det larm i telefonerna. En stäpp-eller saxualsångare hade hittats i Stora Hult utanför Vejbystrand. Artbestämningen var osäker. Det ryckte till i krysstarmen för oss som jagar nya kryss och exkursionen avslutades tämligen hastigt. Vi var fem som drog iväg och vi lyckades få se fågeln även om det inte var några kanonobsar. Det lutar åt att det var en stäppsångare, men raritetskommitten skall ju säga sitt innan vi kan vara säkra.

Artlista t o m Perslundsdammen

Grågås  knölsvan  snatterand   bläsand  gräsand  kricka  knipa  vigg  småskrake  fasan  smådopping skäggdopping  storskarv  gråhäger  rördrom  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  tofsvipa  storspov  enkelbeckasin  dvärgbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  ringduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  gransångare  kungsfågel  skäggmes  talgoxe  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  grönsiska  sävsparv

 

Dimmig spontanskåsdning 16 september

Klockan åtta hade de tre första skådarna tagit sig genom dimman till parkeringen vid Fulltofta badplats. Sikten var begränsad till de närmaste träden. Gröngöling och större hackspett väsnades runtomkring. Vi drog oss långsamt mot Gäddängen och försökte identifiera läten från osynliga fåglar. Över sjön var det överhuvudtaget inte lönt att spana.  På plattformen var det lika illa, femtio meter bort var allt bara ett vitt töcken, och ingen vind fläktade undan dimman. De enda fåglar som visade sig var ett par svarthättor i närmaste buskarna. Mindre hackspett ropade tvärs över vattnet. Efterhand syntes en blek sol, men inte förrän klockan elva bröt den igenom och torkade snabbt upp dimman. Fram till dess hade vi bara kryssat tjugo arter genom att lyssna. Under tiden hade antalet frustrerade skådare utökats till åtta. Nu var det äntligen lönt att titta i tuberna. Ute i det grunda vattnet sågs ett tiotal brushanar, ett par enkelbeckasiner och två svartsnäppor bland alla tofsvipor och änder. Det sträckte trädpiplärka, bofink, grönsiska och sånglärka. En hussvala skymtade förbi.

Vi drog oss ut till sjön. Tre ägretthägrar stod i vasskanten. Några brushanar, kärrsnäppor och en svartsnäppa gick mellan revlarna. Många grågäss (men fortfarande inga andra gäss) blandade sig med sång- och knölsvanar och änder, bl.a. sked-, bläs- och brunand. Vi spanade förgäves efter snatter- och stjärtand. En hel del skäggdopping låg ännu kvar i sjön. Bara två sothönor syntes under hela förmiddagen  (det påstås att de har minskat…). Över skogen i norr kretsade sparvhök och lärkfalk.

När jag cyklade iväg upp mot kyrkan kom ett sträck med tranor, och en skata kompletterade sen artlistan.

Nästa spontanskådning blir onsdagen 30 september

Artlista 52 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, lärkfalk, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, hussvala, gransångare, svarthätta, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, trädpiplärka, bofink

Vid protokollet Lars H

Rovfåglar 6/9

Vi var 13 deltagare på denna exkursion. Via uppsamling strax utanför Veberöd gick färden som vanligt till Näsbyholm. Havsörn, tornfalk, ormvråk, duvhök, röd glada, ormvråk, bivråk och brun kärrhök blev det här så det var en bra början. Nästa stopp Näsbyholmssjön och här var det mycket änder, bl a snatterand, brunand, knipa, kricka, skedand och vigg. Lärkfalk och sparvhök blev nya rovfåglar. En ensam tornseglare flög runt med ladusvalor och hussvalor. Efter fika gick färden vidare till Havgård. Inag nya rovfåglar men några havsörnar ocg gott om glador. Sista stoppet blev Börringe mad där en fiskgjuse fiskade och sedan satte sig på en stolpe en god stund. Andra arter här blev ägretthäger, stjärtand, enkelbeckasin och brushane. Efter en fika avslutade vi för denna gång.

Tyvärr blev det varken aftonfalk eller stäpphök som vi fick se förra året. Inte heller blev det någon brun glada

Artlista

Grågås  knölsvan  snatterand  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  bivråk  sparvhök  duvhök brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  större strandpipare  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  grönbena  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  tornseglare  spillkråka  tornfalk  lärkfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  ladusvala  hussvala  gransångare  stare  grå flugsnappare  rödstjärt  buskskvätta  sädesärla  trädpiplärka  mindre korsnäbb  grönsiska

 

Foto: Per-Uno Nilsson

Spontanskådning onsdag 2 september

En enda ladusvala räcker inte för att hålla kvar sommaren, så vi får acceptera att det är höst. Även om denna morgon bjöd på ganska angenämt väder, så var det på tisdagsmorgonen bara tre plusgrader, så det kan vara dags att leta fram långkalsongerna.

Ett dussin skådare dök under förmiddagen och kunde konstatera att tropikflyttarna har lämnat oss, med undantag för ladusvalan över sjön och ett par stenskvättor uppåt kyrkan. Från plattformen vid Gäddängen fanns inte så mycket att se, mest bara gräsänder, krickor, gråhägrar och tofsvipor plus nån enstaka gluttsnäppa och grönbena. Sparvhök och brun kärrhök drog över. Ett tag visade sig tre ägretthägrar utanför vassarna i nordväst. De tidigaste skådarna hade sett nio sådana ute i Ringsjön, där vattenytan sänkts ytterligare och blottat sandbotten en bit längre ut. Förutom sädesärlor födosökte vadare där, och även om det inte var stora mängder, så sågs ganska många arter: kärrsnäppa, småsnäppa, brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, enkelbeckasin och större strandpipare. Bland alla grågäss låg änder som brun-, bläs-, sked- och snatterand. Många skäggdoppingar låg utspridda över sjön.

Vid ett kort stopp i skogen på hemvägen hördes entita och mindre hackspett.

Nästa spontanskådning blir onsdag 16 september.

Lars H skådade och skrev.

Artlista 55 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, kärrsnäppa, småsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, tornfalk, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, stenskvätta, sädesärla, bofink, grönsiska.

Svartsnäppa  Foto  Per Uno Nilsson

Höstens första spontanskådning 19 augusti

Ett tiotal skådare deltog i höstens första spontanskådning vid Gäddängen.

De tidigaste upplevde en klar morgon och kunde från badplatsen se åtta ägretthägrar nere i södra viken av Östra Ringsjön. Vid niotiden hade dimma rullat in från sjön och längst i norr och söder i Gäddängen skymtade fåglarna bara som skuggor. Efterhand lättade dimman och solen värmde oss, så långkalsingar var helt överflödiga. Liksom de två tidigare somrarna har våtmarken torkat ut och bara i norr finns större vattenytor. Bland skådarna vädrades missnöjet med Skånska landskap, som inte utfört vad man lovat vad gäller röjning av träd och buskar, som skymmer sikten från plattformen och även från tornet vid sjön.

En hel del vadare plockade i dybankarna: ganska många brushanar, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner samt ett par svartsnäppor och en drillsnäppa. Bland alla ruggade änder, mest gräsänder och krickor, kunde urskiljas nån snatterand och skedand. Tofsviporna var många, men av sothönor syntes bara ett tiotal. I vassarna hördes rörsångare, törn-, löv- och gransångare. Borta vid gömslet sågs en ung törnskata spana från en buske. Det var inte mycket rörelse i luften, men lite trädpiplärkor och grönsiskor sträckte förbi. En räv gick i kanten av våtmarken, till synes helt ointresserad av alla änder den passerade, vilka inte heller lät sig störas.

Spaning över sjön från tornet gav en massa skäggdoppingar, dykänder som knipa, vigg och brunand, mås och trut och fisktärna borta på revet, fyra ägretthägrar söderut i vasskanten och lite vadare på dybankarna med dagskryss för skogssnäppa och större strandpipare. Bålgetingarna var fridsamma och lät sig inte störas av oss.

På vägen tillbaka till parkeringen sågs svarthätta och större hackspett och i hagarna gott om födosökande tättingar som grå flugsnappare, rödstjärt, entita, bofink, sångare m.m. En göktyta hördes ropa. Uppåt Fiskarehusdammen syntes dagens enda rovfåglar, glada och ormvråk, samt buskskvättor.

Artlista med 57 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, fisktärna, ringduva, göktyta, större hackspett, törnskata, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, svarthätta, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, grå flugsnappare, rödstjärt, buskskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink, grönsiska.

Samtliga foto: Per Uno Nilsson

Örtofta sockerbruksdammar 8/8

Denna dag var det Örtofta sockerbruksdammar som gällde. En lokal vi bara besökt två gånger tidigare, och den ena gången öste regnet ner så vi fick avbryta. Denna dag spåddes det ju uppmot 30 grader så regnet räknade vi med att slippa. Lokalen består av ett antal dammar som sockerbriket använder vi tvättningen av sockerbetorna. Lukten kan ibland vara besvärande.

Inte mindre än 15 medlemmar mötte upp vid samlingen i Gårdstånga. Det var längesedan vi var så många på en exkursion. Kul. Då det var lite skyar på himlen var temperaturen ganska behaglig.

När vi hoppat av bilarna i Örtofta och skulle ta bron över Kävlingeån hörde kungsfiskaren vissla och Jonny hade turen att få se den flyga iväg längs ån. Det var inte så mycket fågel i början av vandringen. Det var många drillsnäppor, grönbenor och skogssnäppor i det första dammarna. Först när vi kom till dammen längst i sydost hände det grejor. Här var det mycket vadare. Brushane, enkelbeckasin, kärrsnäppa, mosnäppa och småsnäppa hittade vi här. I en annan damm konstaterade vi att skärfläckorna häckat härute då vi såg både unga och gamla fåglar. Av rovfåglar såg vi havsörn, ormvråk, röd glada, brun kärrhök, sparvhök och tornfalk. Även en backsvalekoloni fanns här med ca 85 bohålor. Nu började värmen göra sig gällande så vi gick tillbaka och intog frukosten i gräset i skuggan av träden vid parkeringen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  mindre strandpipare?  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  småsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  backsvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  hämpling  steglits  sävsparv

 

 

Ett par bilder från Per Uno

    Havsörn

  Brun kärrkök och skärfläcka

 

Vadare i nordväst 26/7

Som traditionen bjuder så var det vadarskådning som gällde denna dag. Vi var nio stycken som samlades i Stockamöllan denna morgon. Färden gick till Sandön där vi samlade ihop oss. Promenaden ut på bryggan som leder till själva Sandön sågs lite tringavadare, tärnor och måsar. Dock ingen kungsfiskare som kan komma flygande från Vegeån om man har tur. På Sandön såg vi en del kärrsnäppor, två sandlöpare, två kustpipare, två myspovar och en spovsnäppa. En fiskgjuse kom svepande i jakt på frukosten.

Nästa stopp blev Rönnen och här utökades vadarlistan med skärfläcka och kustsnäppa. Tillbaka till parkering och intagande av dagens första fika.

Turen fortsatte till Farhultsviken där det även här var lite vadare. Nu kom regnet och vi gick tillbaka till bilarna men skuren var snart över. Vi fortsatte till Stureholms våtmark där det mest var grågäss. Vi blev belönade med en tidig honfärgad blå kärrhök som drog förbi.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar där även sista fikan intogs. Några nya dagskryss i form av gråhakedopping och sothöna blev det.

Några av oss stannade till vid Rosendals våtmark där gulärla, steglits och brunand blev nya dagskryss.

Vi fick ihop 18 olika vadare vilket får vara godkänt, även om det inte rörde sig om stora antal av de olika arterna.

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  vigg  ejder  sjöorre  brunand  knipa  småskrake  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  sanlöpare  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  sånglärka  ladusvala  hussvala  gransångare  rörsångare  stare  koltrast  gråsparv  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv

Rönneholms mosse 18/7

Denna lördag blev det skådning utanför programmet. Jag tänkte att de som inte varit och tittat på de svarthalsade doppingarna som häckat här ute skulle få chansen. Vi var sju stycken som träffades denna soliga och vindstilla morgon. Vid torvfabriken flög det runt ladusvalor och hussvalor. Tyvärr ingen svart rödstjärt som syntes här tidigare i vår.

Snart var vi ute vid dammarna i nordost och här hittades en gammal svarthalsad med fem ungar. Man kan undra hur många par som häckat här. När jag upptäckte att de fått ungar den 26 juni så hade tre par tillsammans fått åtta ungar. Det är mycket möjligt att fler par har fått ut ungar. Fast åtta ungar är inte dåligt. Det är inte varje år som den svarthalsade häckar i Skåne. Vidare idammen såg vi smådopping, gråhakedopping, vigg och sothöna. Vi fortsatte vår vandring lite mer österut och plötsligt hördes och sågs skäggmes i vassen. Det var nytt kommunkryss för oss allihop så det var extra roligt.

Vi vände tillbaka västerut och spannade av de andra dammarna. I söndags var här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och svartsnäppa. Dock var det sämre väder då och då rastar det mer vadare. Vi fick i allafall grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa, enkelbeckasin och mindre strandpipare. Även två ägretthägrar gick omkring i växtligheten. Bland småfåglar fick vi se bl a gråsiska, gulsparv, sånglärka och hämpling.

Nu började det värma ganska bra så vi gick tillbaks till bilarna. En koll på klockan visade att vi hade varit ute två och en halv timme. Tiden går fort när man har kul.

Lars-Olof

Artlista

Grågås  gräsand  vigg  smådopping  gråhakedopping  svarthalsad dopping  gråhäger  ägretthäger  röd glada  sparvhök  brun kärrhök  sothöna  trana  tofsvipa  mindre strandpipare  enkelbeckasin  skogssnäppa  grönbena gluttsnäppa   skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  tornseglare  större hackspett  gröngöling  kråka  korp  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  rörsångare  svarthätta sädesärla  buskskvätta, hämpling  gråsiska  gulsparv  sävsparv

 

Spontanskådning 10 juni

Nio skådare på Gäddängens plattform i skönt väder, någon på plats redan vid soluppgången. En ny låda för obsbok har kommit på plats, men den bok som någon deponerat i den lilla gamla lådan har försvunnit.Det diskuterades om ekens döda grenar över våra huvuden förr eller senare kommer att orsaka skådares för tidiga död. Trädkryparen brydde sig inte, utan for omkring där uppe och matade sina ungar bakom barken.

Vattenytan har sänkts ytterligare och gjort det lite vänligare för vadare. Där syntes ett par mindre strandpipare på revet, ett par rödbenor, en skogssnäppa och tofsvipa. Fler ungar av skrattmås hade kläckts på plattformen. Fisktärnor ruvade. Ungar hade även knölsvan, sothöna och gravand som hade minst femton ungar i en kull. Tranorna har kläckt ut sina två ungar, men syntes inte till. Bland ganska få änder var snatteränder flest, men sågs också vigg, bläsand, skedand och kricka. Gråhakedopping och rörhöna syntes. Av rovfåglar noterades fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada och ormvråk. Fyra storkar var på vingarna och kretsade högt upp. Tättingar bidrog med mycket sång. Rörsångare nedanför plattformen, härmsångare, kärrsångare och grönsångare utmed vägen samt en vackert exponerad och skönt kvittrande hämpling.

Utmed vägen ner från kyrkan, i skogen och i Fiskarehusdammen sågs nötskrika, stenskvätta, knipa med ungar, dagens enda(!) grågås och enda ladusvalor.

Detta var vårens sista spontanskådning. Nu får vi besöka plattformen ännu mer spontant vilka tider som helst, tills vi ses igen klockan 9 onsdagen 19 augusti för höstens första spontanskådning.

Lars H

Artlista, 66 arter:

Vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, mindre strandpipare, skogssnäppa, rödbena, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, större hackspett, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, kärrsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, näktergal, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, pilfink, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv.

 

Foto Per Uno Nilsson

Drakamöllan och Äspet 6/6

På vår Nationaldag tänkte vi en runda på Österlen. Med tanke på den inställda exkursionen för två veckor sedan p g a regn, så hoppades vi på bättre tur denna dag. Givetsvis regnade det när man klev upp men vid samlingen i Hörby hade det lättat något. När vi anlände till Drakamöllan så var det uppehåll och det verkade hoppfullt. Vi började vår vandring förbi hotellet och ut på heden. En av dagens målarter, fältpiplärka, satt på en telefonledning och lät sig beskådas en bra stund.

Nu började det givetvis regna och vi gick snabbt och skjulade under ett stort träd. Regnet avtog, vi vandrade vidare, regnet återkom och vi tog ånyå skydd under träden. Det slutade och vi gick mot parkeringen. Flera trädlärkor hördes och stenskvätta noterades. Vid parkeringen tog vi morgonens första fika. Regnet återkom och humöret på exkursionsledaren sjönk betänkligt. Skulle vi avsluta eller fortsätta? Då det dagen innan setts busksångare vid Äspet så drog vi istället för att fortsätta söderut.

Vid Åhuskärr hade några i sällskapet en trolig ängshök som flög framför deras bilar. På deras beskrivning av hur den såg ut kan det inte ha varit något annat.

På plats i Äspet lyssnade vi febrilt och Christer hade en misstänkt kandidat, men den fick lämnas obestämd. En skådare kom och frågade om vi sett den men fick nej. Vi gick mot det lilla tornet och noterade tofsmes och skäggmes. Vad händer då? Jo, larm kommer om busksångare vid Äspet!!! Det var skådaren vi träffat lite tidigare som upptäckt den och vi skyndade snabbt dit och kunde se och höra den jättefint. Fotografernas kameror gick på högvarv. Den var i det området som Christer hade den misstänkta, så toligtvis var det den som sjöng då.

Efter ny fika belöts att leta rosenfink vid Pulken. Detta var en annan målert på dagens exkursion. Strax innan Pulken stannar vi för att lyssna och vad hör vi om inte rosenfinken. En hane och hona hade fin uppvisning för oss och fotograferna fick fina bilder. Vi fortsatte och stannade vid Tolebäcken och tog en promenad längs denna. Näktergal, svartvit flugsnappare, kärrsångare hördes och ytterligare en rosenfink flög runt.

Ett sista stopp bort mot Vittskövle gjordes där vi tror att sommargyllingen hördes långt borta. Efter detta avslutade vi dagen som trots regnskurar blev bra

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  gräsand  kricka  vigg  ejder  gråhäger  storskarv  ängshök  röd glada  skärfläcka  tofsvipa  större strandpipare  skogssnäppa  rödbena  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  större hackspett  spillkråka  gröngöling  skata  kaja  råka  kråka  korp  tofsmes  blåmes  talgoxe  skäggmes  trädlärka  sånglärka  backsvala  ladusvala  hussvala  lövsångare  gransångare  grönsångare  busksångare  rörsångare  kärrsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  gärsmyg  trädkrypare  stare  koltrast  björktrast  taltrast  näktergal  svartvit flugsnappare  rödstjärt  stenskvätta  pilfink  sädesärla  fältpiplärka  trädpiplärka  bofink  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv

 

Större hackspett                                                  Rosenfink    Foto: Joakim Setterlund

 

Busksångare  Foto: Per Uno Nilsson