Vombs fure 26/6

Denna söndag skulle vi äntligen få se och höra sommargylling. Vi missade ju den på förra exkursionen.
Fyra stycken samlades i Hörby denna morgon medan vi var tre som körde från Eslöv för att stråla samman vid Vombsjöns parkering. Det var lite tunga moln men det var lovat uppehållsväder, men det dröjde inte länge förrän regnet började falla. Det slutade dock men kom sedan tillbaka ett par gånger under förmiddagen. Vi samlades på parkeringen och körde sedan i gemensam trupp till Vombs fure. Här träffade vi två Malmökillar, Fredrik och Lenny, som hört av sig dagen innan och undrat om de fick vara med. Givetvis fick de det. Vi började vandringen runt dammarna spänt lyssnande efter gyllingen, men den var inte på humör denna dagen heller. Arter vi hörde var gulsparv och trädpiplärka. I dammarna såg vi gravand, mindre strandpipare och skogssnäppa. Andra arter vi fick var rödstjärt, bofink och blåmes. Tillbaka till bilarna smakade det bra med värmande kaffe. Nästa ställe blev Äskebäskan vid Vombsjöns södra kant. Här har det tidigare rapporterats brandkronad kungsfågel, så den hoppades vi på men även denna gick vi bet på. Här var dock lite liv i träden så det blev bl a taltrast, bofink, trädkrypare, rörsångare,nötväcka och större hackspett. I sjön låg det skäggdopping och sothöna. Några fisktärnor och skrattmåsar födosökte. På en stolpe vid fisknät en bra bit ut i vattnet såg vi nånting blått överst. Då vi inte hade tuberna med så var vi övertygade om att det var en kungsfiskare som satt där. Denna förhoppning grusades när en av fotograferna tog en bild och det visade sig vara ett blått rep. Så kan det gå. Efter detta avslutade vi dagen och summerade ett trettiotal arter

Lars-Olof