Vomb/Kranke 12 mars

Det var en solig morgon med en lite kylig vind när vi samlades vid Vombsjön. Vi promenerade ut mot de västra ängarna som var rejält översvämmade. Här rastade många änder, mestadels bläsänder men även skedand, stjärtand, kricka, gravand och snatterand. En ägretthäger sågs i strandkanten. Norr om Kävlingeån gick det några större strandpipare och en strandskata. En havsörn kom flygande och skapade oreda  bland änder och gäss. Joakim hade turen att få se en kungsfiskare flyga över ån men vi andra missade den. Vi gick tillbaks till bilarna och fortsatte färden till Vombs fure och de östra vattenverksdammarna. Jag hade rekat här dagen innan och då sett både dubbeltrast och trädlärka så förhoppningen var att få se dessa. När vi nådde fram till de första dammarna hördes trädlärkan sjung och två stycken jagade varandra. En landade så småningom och kunde studeras ganska bra. Vidare till nästa dammar och här hoppade en dubbeltrast runt. Även tofsmes sågs och hördes. Nu började vi bli kaffesugna och vi återvände till bilarna. Nu var det bra fart på trädlärkorna och vi kunde njuta av deras vackra sång en bra stund. När vi var färdigfikade gick färden över Vombs ängar och här välkomnade en ryttlande fjällvråk oss. Vid västra tornet spannade vi av ängarna och såg bl a bläsgäss, tofsvipor och stare. Sista stoppet blev Silvåkratornet och från översta våningen i tornet sågs salskrakar sothöns i sjön. Några sävsparvar  jagade runt i vassen men några skäggmesar fick vi inte uppleva denna gång. Efter en sista fika avslutade vi och vid parkeringen satt en varfågel i en trädtopp och denna blev sista arten för dagen.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  bläsgås  knölsvan  gravand  skedand  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  knipa  salskrake  storskrake  fasan  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  röd glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva större hackspett  spillkråka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  svartmes  tofsmes  blåmes  talgoxe  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  stare  dubbeltrast  bofink  grönsiska  sävsparv