Vi har fått Hörby kommuns miljöstipendie!

Måndagen den 14 december tog Monica och Margareta emot ett miljöstipendie, vid Hörby kommuns fullmäktigemöte, för Ringsjöbygdens Fågelskådares räkning. Vi fick miljöstipendiet 2015 med nedanstående motivering vilket känns väldigt hedrande. Vi tackar med glädje och tar emot priset med förhoppning om att det kommer utveckla vårt Gäddängen på mesta möjliga sätt.

 

26. oktober 2015

Hörby kommun

Miljökontoret / Miljönämnden

242 80 Hörby

E-post: miljo@horby.se

 

Förslag på kandidat till Hörby kommuns miljöpris 2015:

 

Ringsjöbygdens Fågelskådare

Undertecknade föreslår Ringsjöbygdens Fågelskådare, c/o Margareta Rosvall, Ekeboda 5122, 242 95 Hörby, som mottagare av Hörby kommuns miljöpris 2015. Hemsida www.gjuse.se.

Motivering:

Ringsjöbygdens Fågelskådare är en ideell förening som är öppen för alla natur- och fågelintresserade. Föreningen, som är en lokalklubb under Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), bildades av entusiastiska fågelskådare och naturvänner år 2009 och de fem första åren växte föreningen från 15 till 140 medlemmar. Föreningen arbetar främst med att skydda och utforska fågelfaunan i Ringsjöbygden (Eslöv, Höör och Hörby kommuner). Gäddängen i Fulltofta, Sjöholmen vid västra Ringsjön, Snogerödsdammen och Fjällmossen är några av föreningens hemmalokaler. Vid Gäddängen sköter föreningen om 120 holkar. Här har man även, sedan år 2014, ett gömsle.

Ringsjöbygdens Fågelskådare ordnar regelbundet exkursioner och andra sammankomster och jobbar aktivt med att förmedla natur- och miljöförståelse genom sina aktiviteter. Exkursionerna går inte bara till föreningens hemmalokaler i Mellanskåne, utan också till andra platser i södra Sverige. Dessutom samarbetar Ringsjöbygdens Fågelskådare med andra föreningar och organisationer kring olika evenemang, t ex. Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) Fågelskådningens Dag och Fulltofta Naturcentrums Höstdag. Under höstdagen finns föreningens representanter på plats för att hjälpa barnen att bygga egna fågelholkar. Denna typ av initiativ bidrar till att väcka barns nyfikenhet och intresse samt till att öka kunskapen om arter och natur i vårt närområde.

En ytterst viktig roll som föreningen fyller är att man bidrar med lokala registreringar i Artportalen. Artportalen är det svenska rapportsystemet för växter, djur och svampar och ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som ofta  ligger till grund för riktade naturvårdsinsatser. Registreringarna i Artportalen är av största vikt för framtida naturvård då de åskådliggör trender kring olika arters utbredning. På så sätt är det jobb som föreningen och dess medlemmar utför av största vikt då vi behöver kunskap och förståelse för naturvård och artbevarande även på ett lokalt plan då olika exploateringar och utbyggnadsområden planeras i vår hemkommun.

 

Artiklar om Ringsjöbygdens Fågelskådare

·         http://mellanskane.lokaltidningen.se/med-blicken-mot-skyn/20141023/artikler/710229679

·         http://mellanskane.lokaltidningen.se/heldag-i-naturen-med-h%C3%B6sten-/20141003/artikler/310039999/

 

Med denna beskrivning av Ringsjöbygdens Fågelskådare nominerar vi föreningen till Hörby kommuns Miljöpris 2015.

 

 

Med vänliga hälsningar

Katrine och Rune Hahn Kristensen, Ormastorp 2173, 242 96 Hörby

Åsa Sandgren och Peter Nilsson, Elestorp 2262, 242 96 Hörby

Gunnel och Bengt Andersson, Bönhult 2293, 242 96 Hörby

Christina Windisch och Björn Åberg, Härröd 2404, 242 92 Hörby

Kerstin Adolfsson, Maa 6554, 242 95 Hörby

DSCN8563
Diplom!

DSCN8562
Pengar i form av konstgjord check!

DSCN8558
Vackra blommor!