Vattenriket 12 maj 2019

Denna söndag besökte vi lite olika lokaler i Vattenriket. Vi var sex st som körde från Hörby kl 6 på morgonen. Första lokalen var Äspet och här stod Per-Uno och väntade på oss. Vi gick ut mot tornet och stannade till då och då för att kolla av området. Mosnäppor, större – och mindre strandpipare, bergänder, skedänder och en alfågel födosökte i lagunen och ute i havet flög kentska tärnor runt. Uppe i tornet friskade vinden i så vi stannade inte så länge. En småtärna flög förbi precis innan vi skulle gå.

Vit stork, gjuse och gädde?

Nästa anhalt blev Herculesdammarna. Normalt brukar vi parkera vid bilskroten och gå in via det hållet, men jag hade tänkt angripa dammarna från andra hållet. Man kör mot Håslövs ängar men vid korsningen kör man till vänster mot Hercules istället för att ta till höger mot Håslövs ängar. Morgonens första fika smakade mycket bra. Efter det så gick vi mot dammarna. Man går en stig inne i skogen och här var det full fart på svarthättor, näktergalar och andra sångare. Framme vid tornet fortsatte vi till dammarna och såg svarttärnorna flyga runt. Rör- och sävsångare var igång i vassen och plötsligt tutade rördrommen några gånger.

Vi stötte på ett gäng från Blekinge som tipsade oss om brushanar och rödspovar vid Håslövs ängar. Tillbaka till bilarna och ängarna. Vi gick den markerade stigen och hade gott utbyte. Nämnda rödspovar och brushanar, rödbenor, svarttärnor, årta och gulärlor var fåglar vi såg. Nästan framme vid parkering upptäcktes ett bo i ett träd långt bort: Vi var inte överens om vad det innehöll. Någon tyckte det var havsörn och någon sa fiskgjuse. När vi satt och fikade klarnade mysteriet. Det var två olika bon vi sett. Ett innehöll havsörn och det andra fiskgjuse. Kul att de häckar här.

Sista lokalen vi besökt blev Karpalundsdammarna. Här hade pungmes och rödhuvad dykand setts dagarna innan, men inte fick vi se dom inte. Jag tyckte dock jag hörde en pungmes locka. Här avslutade vi en härlig dag. Vi fick ihop fantastiska 86 arter. Mycket bra.
Lars-Olof

Brun kärrhök och gulärla

Artlista (84 arter)
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand kricka gräsand snatterand årta skedand vigg bergand alfågel knipa skäggdopping gråhakedopping storskarv rördrom gråhäger vit stork röd glada havsörn brun kärrhök ormvråk fiskgjuse fasan sothöna trana strandskata skärfläcka mindre strandpipare större strandpipare tofsvipa mosnäppa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin rödspov storspov rödbena grönbena skrattmås fiskmås gråtrut kentsk tärna fisktärna småtärna svarttärna tamduva ringduva gök tornseglare sånglärka ängspiplärka gulärla sädesärla järnsparv näktergal rödstjärt buskskvätta koltrast sävsångare rörsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta gransångare lövsångare stjärtmes blåmes talgoxe skata kaja råka kråka korp stare gråsparv bofink grönfink steglits hämpling gulsparv sävsparv