Vadarspaning 25/7

Som vanligt startade vi höstsäsongen med vadarskådning i nordväst. Första stoppet blev Sandön. Solen lyste men en ostlig vind gjorde det aningen kyligt, 10 granna kustsnäppor i sommardräkt, några spovsnäppor, ett gäng kärrsnäppor och olika tringavadare var på plats. En skäggmes hördes i vassen men ingen vitstjärning blåhake som sets här tidigare under sommaren. Nästa stopp Rönnen och efter välbehövlig fika fortsatte skådandet. Skedand, stjärtand, kanadgås, vitkinda gås m m var på plats. En räv  sågs smörja kråset ute på revet. Vad den åt på kunde vi dock inte se. Vandringen fortsätte ut till Lilla vik och här sågs ljungpipare, storspov och kricka. Färden gick vidare mot Farhultsviken men här var det mest grågäss. En fiskgjuse flög förbi med ett byte i klorna. Nu började värmen komma men vi hade ju fika kvar så det blev ett sista stopp vid Hasslarps dammar. När fikan var slut gick vi till plattformen och dagslistan utökades med smådopping, gråhakedopping, sothöna, enkelbeckasin och gulärla.

Vi fick ihop sexton vadararter men missade bl a kustpipare och myrspov, småsnäppa och mosnäppa.

 

Artlista

Kanadagås  grågås  vitkindad gås  knölsvan  gravand  skedand  gräsand  stjärtand  kricka  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  gråhakedopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  storspov  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  svartsnäppa  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  skogsduva  tornseglare  skata  råka  kaja  kråka  kosrp  blåmes  talgoxe  skäggmes  backsvala  hussvala  ladusvala  rörsångare  gärdsmyg  stare  koltrast  gråsparv  pilfink  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  gulsparv  sävsparv