Vadare i Nordväst

Höstsäsongen inledde vi den 27 juli med vadarspaning i nordväst. Första lokalen var Farhultsviken. Mycket vatten gjorde att det inte var så många sandbankar som det brukar vara när vi är här. Det påverkade givetvis antalet rastande fåglar. Vadare vi såg var bl a storspov, kärrsnäppa, grönbena, skärfläcka, mindre strandpipare och strandskata. En pilgrimsfalk rastade på stranden. Nästa lokal blev Rönnen. Nya arter blev kentsk tärna och tobisgrissla.
Även vid Sandön var det mycket vatten så det var magert utbyte.
Ett stopp vid Rosendal vid Hyllinge gav några trädgårdsträdkrypare

Tyvärr ingen artlista.