Vadare i nordväst 30/7/2016

skäggmes

Skäggmes (ung hane)

En tradition är att vi besöker den nordvästra delen av Skåne ungefär vid denna tid. Sydsträcket är i gång och det var framförallt vadarna som ar målet. Vi var sex st morgonpigga som strålade samman i Stockamöllan kl 6 denna morgon. Efter att ha hämtat upp Flemming på vägen styrde i kosan mot Sandön. Väl framme hann vi knappt ur bilarna när vi hörde skäggmesarna välkomna oss. Tio-talet årsungar visade upp sig fint i vassen innan bryggan ut till ön. När vi varit här tidigare så har det varit gott om sandrevlar för fåglarna att rasta på, men denna gång var det högt vatten så det var bara några revlar som var besatta. Vi såg bl a kustsnäppa, kärrsnäppa och storspov. Efter ett tag så var vi nöjda här och begav oss till Rönnen.

 

fikapaus

Fikapaus vid Rönnen

     
Första fikan för dagen intogs här och mätta och belåtna vandrade vi ut på ängen. Här träffade vi en lokal skådare som Lasse L känner så det blev en hel del snack. Då vi oroade oss för att himlen började mörkna västerut och sa att snart är ovädret över oss, så lugnade han oss. Han satt han skådat på Rönnen i många år och upplevt samma sak men att ovädret drar nordost om oss, så något regn kommer det inte. Mycket riktigt så hade han rätt. Vi klarade oss. Vi fick utdelning här i form av prutgås, kentska tärnor, ljungpipare, myrspov och tordmule.

 

spaning efter den svarthakade

Spaning efter den svarthakade buskskvättan i Farhult.

     

Tredje stoppet blev Farhultsviken och här blev det en hel del vadare bl a en sandlöpare. Efter en stund drog vi oss upp mot en äng där svarthakad buskskvätta häckat och vi hade turen att se hela familjen, mamma, pappa och barn.

 

svarthakad buskskvätta

Svarthakad buskskvätta

 

         
         
         
         
När vi var nöjda här så drog vi oss till Hasslarps dammar och här intog vi dagens andra fika. Sedan utökade vi artlistan med bl a gråhakedopping, smådopping, brunand och rörhöna.
Till slut kunde vi inte undkomma regnet. En rejäl skur gjorde att vi avslutade dagen.

 

         
         
Totalt blev det ca åttio arter varav 20 vadararter. Klart godkänt facit.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan grågås vitkindad gås kanadagås prutgås gravand bläsand kricka gräsand brunand vigg ejder knipa småskrake fasan smådopping skäggdopping gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada brun kärrhök ormvråk fiskgjuse rörhöna sothöna strandskata skärfläcka mindre och större strandpipare ljungpipare kustpipare tofsvipa kustsnäppa sandlöpare kärrsnäppa enkelbeckasin myrspov storspov svartsnäppa rödbena skogssnäppa grönbena gluttsnäppa roskarl skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna fisktärna tordmule tamduva skogsduva ringduva ladusvala hussvala gulärla sädesärla svarthakad buskskvätta stenskvätta koltrast sävsångare rörsångare törnsångare gransångare skäggmes blåmes skata kaja råka kråka korp stare gråsparv pilfink grönfink hämpling sävsparv