Vadare i nordväst 26/7

Som traditionen bjuder så var det vadarskådning som gällde denna dag. Vi var nio stycken som samlades i Stockamöllan denna morgon. Färden gick till Sandön där vi samlade ihop oss. Promenaden ut på bryggan som leder till själva Sandön sågs lite tringavadare, tärnor och måsar. Dock ingen kungsfiskare som kan komma flygande från Vegeån om man har tur. På Sandön såg vi en del kärrsnäppor, två sandlöpare, två kustpipare, två myspovar och en spovsnäppa. En fiskgjuse kom svepande i jakt på frukosten.

Nästa stopp blev Rönnen och här utökades vadarlistan med skärfläcka och kustsnäppa. Tillbaka till parkering och intagande av dagens första fika.

Turen fortsatte till Farhultsviken där det även här var lite vadare. Nu kom regnet och vi gick tillbaka till bilarna men skuren var snart över. Vi fortsatte till Stureholms våtmark där det mest var grågäss. Vi blev belönade med en tidig honfärgad blå kärrhök som drog förbi.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar där även sista fikan intogs. Några nya dagskryss i form av gråhakedopping och sothöna blev det.

Några av oss stannade till vid Rosendals våtmark där gulärla, steglits och brunand blev nya dagskryss.

Vi fick ihop 18 olika vadare vilket får vara godkänt, även om det inte rörde sig om stora antal av de olika arterna.

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  vigg  ejder  sjöorre  brunand  knipa  småskrake  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  sanlöpare  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  sånglärka  ladusvala  hussvala  gransångare  rörsångare  stare  koltrast  gråsparv  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv