Tosteberga i vindstilla, 14-1-2017

Det var fyra entusiastiska fågelskådare från föreningen, som strålade samman i Fjälkinge, för vidare gemensam färd till Tosteberga hamn. Med tanke på årstid och skådareplats så hade vi klätt oss därefter. Vi möttes av solen och en helt lugn havsvik där vi i lugn och ro kunde ställa upp kameror och tubkikare. Vi hittade havsörnen direkt och efter en liten stund så blev det ännu fler. Sammanlagt såg vi 10 stycken på en gång, riktigt mäktigt.

Det fanns en hel del häger, som utplacerat sig längs strandkanten. Vidare såg vi mängder med vigg, knipor och gräsand. Bläsand, brunand, storskrake, småskrake, kricka och knölsvan samt skarv fanns också i ett flertal. Vi kunde njuta av vårt medhavda kaffe i solen innan vi bestämde oss för att köra till Tosteberga ängar. På promenaden till vattnet hoppades vi få se varfågeln, men den lyste med sin frånvaro. I vattnet utanför såg vi ett flertal årsgamla knölsvanar, i övrigt var det sparsamt, förutom ett stort gäng sädgäss och enstaka skäggdopping. Eftersom solen gått i moln blev väderleken en aning kallare och vi gick mot bilarna igen. Hälften av gänget åkte vidare till Skräbeåns utlopp och den andra hälften åkte hem.  Samtliga funna arter, se artlistan.

Vid pennan

Ann-Margret Svärd-Nilsson

Kan du bestämma denna fågel?

Exkursions deltagarna tillbringade 10 minuter på denna fågel som satt ensam och tyst i sitt slåen busk. Vad tror du den är? Mail ditt förslag till Richard Dodsworth

Skräbeån, Edenryd och Valje

Vi så ingen kungsfiskar eller strömstare ved Skräbeån, men över 200 grönsiska och 3 trädkrypare. Vid Edenryd grönfink och enenstaka havsörn. Vid Valje var der många änder och sångsvaner. Vid nöje granskning av vigg flokken, hittades 3 bergänder.

Artlista, 37 Tosteberga, 47 total

 

Tosteberga hamn och ängar Nymölla, Ederyd, Valje
Knölsvan Sångsvan
Sädgås Bergand
Bläsgås Storskrake
Grågås Sparvhök
Kanadagås Sothöna
Vitkindad gås Gärdsmyg
Bläsand Blåmes
Kricka Trädkrypare
Gräsand Grönfink
Brunand Grönsiska
Vigg  
Knipa  
Salskrake  
Småskrake
Fasan  
Skäggdopping
Storskarv  
Gråhäger  
Röd glada  
Havsörn  
Ormvråk  
Tornfalk  
Skrattmås  
Gråtrut  
Havstrut  
Tamduva  
Ringduva  
Sidensvans
Koltrast  
Talgoxe  
Skata  
Kaja  
Kråka  
Korp  
Gråsparv  
Pilfink  
Gulsparv