Tosteberga, Äspet, Yngsjö kapel och Friseboda, 20190209

Så ville det sig att gjusarna skulle ut på operation havsörn. Men planering och väder kan bli att inget blir som man tänkt. Det hade regnat hela natten. Väderlekskartan var en sorglig syn. Pölarna utanför mitt fönster såg mest ut som gejsrarna i Yellowstone. Detta blev dramafågelskådning. Bara nàgot: "stä11a in!" ”A1dr1g!" "Inte en gång till" "Ut måste vi!" Så alla som inte visste - nu vet ni hur gjusarnas fältrop lyder. Men jag och Lars-Olof var lite osäkra. Hur många finns på mötesplatsen i Hörby? Något förvånade blev vi. Det fanns skådare på plats. Helt klart: Skådare är ett folk för sig. Och vädret togs med ro. Det blir säkert bättre och det blev det men Tosteberga blev en blöt tillställning.

Tala om vinterbad med kläder nå. Tänk er: ett vildsint regn som bara trillar ner. Det var som fan själv hade gått in i regnet. Men som sagt: Skådare är ett segt släkte. Man kopplade på en galghumor av bästa märke. Att titta i tuben var som att titta in i ett akvarium. Krypande vatten gjordes till poesi. Då, mitt i allt: Allt tar en ny vändning; Låt mig genast säga; människor är betydligt bättre än sitt rykte. Det kom en hand av en vänlig själ som förbarmade sig - han bjöd in oss nå värme och kaffe i byns församlingshus. Och inte bara det - huset var ett museum där föremål och bilder kunde berätta om en annan tid, om en annan värld, som nu nästan är bortglömd, då det handlade om fiske, båtar och hårt arbete. Aldrig lär vi glömma denna vackra gest. Ingen som inte var med kan förstå. Och Tosteberga gav oss fem havsörnar.

Vid Äspet, vid Åhus hade vädret gått in i en ny andning. Det kändes liksom hur artlistan nrickades av i ett annat tempo. Och åter muntra tillrop. Här något som man kan se vid Äspet: bergand, snatterand, brunand, gravand, kricka, vigg och ängspiplärka. Sen såg vi en flock småfåglar som fladdrande småprickar som bara tycktes leka fram sin glädje i luften men ingen ville identifiera själva arten. Mycket kunde ju tänkas. Dessa småfåglar har ett ytterst kort liv: Varför inte jubla nu? Plötsligt skriker någon till - en pilgrimsfalk. Glöm tuben; man hinner inte; världens snabbaste fågel är på gång. Den sveper runt fågeltornet och allt bevingat lyfter. Vi ser ett skådespel. Man förstår genast pilgrimsfalkens status. Min gud, vilken skapelse. Alla fåglar runt oss bildar en oredig röra (som nog är redig) som ser ut som en virvel för att skapa förvirring för falkar och örnar men skapa trygghet för sig själva. Liv står nå spel. Och pilgrimsfalken är en skicklig jägare även om den kan missa bytet på grund av farten. Men det är ändå snabbheten som gör den till luftens härskare. Se hur vingarna bär på den suveräna friheten. Att en sån fågel kan vara möjliga Den måste ju betraktas som evolutionens mästerverk. Jag blir alltid djupt berörd när jag ser den.

Nästa anhalt: Yngsjö kyrkokapell. Numera berömd för sina många glador. En sånglärka möter oss - vår redan? Är den tidig eller har den övervintrat? Bortom ett fält fyra eller fem glador i luften ovanför och kring några träd, Men vilken är en brunglada? Färg och stjärt avgör eller bestämmer - men när allt är i rörelse, det vrids och vänds, färgen ändras med ljuset, då blir det en dialog som växlar mellan det man ser och det man tror att man ser. Jo, vi ser en brunglada. Lars-Olof är helt säker. Vilken gåva att kunna se som en indian. Även en sparvhök dyker upp - ville nos bara kolla in läget. Det kan man kanske förstå.

Därefter: Friseboda. En plats jag känner starkt för; kan säkert vara en plats för romantik. Det finns en frid av andlig dimension just där och ljuset rör sig ofta som en melodislinga över havet. Och lite längre bort har vi den vilande och omtalade jätten. Och fåglar här ocksà: sjöorre, svärta, storlom eller smålom, skäggdopning. I närheten av stranden, borta vid ån, kan man få se en tropisk skönhet vid namn kungsfiskare

Hemfärden: Såg vi en spetsbergare eller inte? Troligtvis inte! Det blev inte rätt färg på benen. Som alltid en balansgång mellan det säkra och osäkra. Det var nog mest sädgäss och grågäss. Och till sist: Nog hittade vi en mening i dagen och till er som inte var med - jag hoppas att jag har förmedlat något av ett drama.

Gert-Åke Olofsson

Artlistan 54 arter

Knölsvan Sångsvan Sädgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Bergand Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Sånglärka Ängspiplärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Gråsparv Pilfink Bofink Grönsiska Gulsparv Bofink Grönsiska Gulsparv

Alla 3 skrakor vid Tosteberga, här den största