Sveriges Nationaldag bjöd på……..

 

Österlen 6 juni

DSC_9466

På svenska flaggans dag var det dags för gjusarnas sedvanliga utflykt till Österlen. Måhända avskräckte den tidiga timmen, samling kl 5, ty vi var bara 6 st som slöt upp på Ica:s parkering. Dock hade vi en långväga gäst. Lars Ahlgren som normalt bor i England men var hemma en vecka på semester hade läst om utflykten och anslöt till oss. Kul att träffa dig, Lars. Första stoppet var som vanligt Flodahusdammen och här hörde och såg vi sommargylling. I dammen hade barnafödandet varit gott. Grågås, sothöna och knipa simmade runt med sina ungar. Även en smådopping sågs. I övrigt noterades bl a trädlärka, stenknäck och stenskvätta. Efter ett tag så var vi mätta på fåglarna här, men då kom vi på att vi inte var mätta i magen så vi körde bort till Knäbäcksdösen där vi fikade. Efter detta gick vi en sväng och lyckades hitta en fältpiplärka. Detta gladde Richard extra mycket då markpiben som den heter på danska var en lifer för honom. En lifer är ett livskryss, dvs en art man aldrig sett innan. Nästa mål var Björket i Kivik och här hörde vi gulhämplingen. Här fick vi en utskällning av en arg tant då vi parkerat bilarna på privat mark. Nu vågade vi inte stanna kvar här utan färden gick till Stenshuvud. Hitills hade vädret varit fint men precis när vi kommit ut på heden började det regna så vi gick tillbaka för en andra fika. Klara med denna återvände solen och vi gick ånyo ut på heden. Målet var att få höra rosenfink men det lyckades vi inte med. Till slut såg Joakim en men vi andra gick bet. Ett par fältpiplärka satt fint i en enebuske och ute i havet såg vi fem storlommar. Nu var vi ganska nöjda och vi tog farväl av Lars som återvände till stugan i Arild. Efter glasspaus så gjorde vi ett sista försök vid Vårhallarna efter rosenfink utan lycka. Dock satt en göktyta fint i en buske ända tills vi hämtat kamerorna för då ville den inte vara med på bild. Här avslutade vi dagen

Lars-Olof

Törnskata
Törnskata, foto Sven-Åke

 

Artlista

Grågås  Gräsand  Knipa  Storlom  Smådopping  Storskarv  Röd glada  Ormvråk  Sothöna  Trana  Tofsvipa  Storspov  Gråtrut  Skogsduva  Ringduva  Gök  Tornseglare  Göktyta  Gröngöling  Större hackspett  Trädlärka  Sånglärka  Ladusvala  Fältpiplärka  Sädesärla  Näktergal  Rödstjärt  Stenskvätta Koltrast  Björktrast  Taltrast  Dubbeltrast  Kärrsångare  Härmsångare  Törnsångare  Trädgårdssångare  Svarthätta  Gransångare  Lövsångare  Grå flugsnappare  Entita  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Sommargylling  Törnskata  Skata  Kaja  Råka  Kråka  Korp  stare  Pilfink  Bofink  Gulhämpling  Grönfink  Steglits  Hämpling  Rosenfink  Stenknäck  Gulsparv