Sträcket i Falsterbo…

P.G.Bentz förevisar

P.G.Bentz förevisar

….var inget som lockade föreningens medlemmar. Vi var endast fyra stycken med denna gång.
Vi började med att ställa oss ute på Nabben och följa sträcket där. En hel del tättingar som bo/bergfink, steglits, grönsiska och blåmes drog förbi hela tiden. Några sparvhökar lämnade också landet. Rastande fåglar var bl a storspov, gluttsnäppa, svartsnäppa, skedand och gravand.
När vi var nöjda här drog vi oss bort till fyren för att lyssna på P-G Bentz. Även om man hört honom många gånger är det alltid lika intressant varje gång . En del ringmärkta fåglar visades upp som svarthätta, järnsparv, gransångare och rödhake.

 

Fler kor än ormvråk

Fler kor än ormvråk

Nästa etapp blev Skanörs ljung och rovfågelsträcket. Det var väl inte någon större aktivitet när vi kom. Mest tornfalkar som födosökte på ljungen. En del bivråkar och röda glador sträckte. Efter en stund gick ryktet att en större skrikörn siktats vid Falsterbokanalen så det var bara att rikta blickarna mot skyn. Mycket riktigt så kom den i majestätisk flykt över oss mot Nabben. Efter ca en kvart kom den tillbaka och drog nordväst. Den ville väl inte lämna Sverige riktigt ännu.

Nöjda med dagen avslutade vi här. 58 arter blev det

Lars-Olof

Artlista
Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  bläsand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  storskarv  gråhäger  bivråk  röd glada  havsörn  brun kärrhök  sparvhök  ormvråk  fjällvråk  större skrikörn  tornfalk  sothöna  enkelbeckasin  storspov  gluttsnäppa  svartsnäppa  skrattmås  gråtrut  havstrut  fisktärna  ringduva  trädlärka  ladusvala  trädpiplärka  ängspiplärka  forsärla  sädesärla gärdsmyg  järnsparv  rödhake  svarthätta  gransångare  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  stare  bofink  bergfink  steglits  grönsiska  gråsiska  mindre korsnäbb  sävsparv