Spontanskådningen tar inte sommaruppehåll utan fortsätter onsdagar jämna veckor kl 9:00 vid Gäddängen