Spontanskådning vid Gäddängen den 1 april

Lurigt väder med lite sol, lite regn, kylig västvind.
Åtta personer försökte hålla behörigt avstånd på plattformen. Något lägre vattenstånd än sist, plats för några fler skrattmåsar på uppstickande stenar. Inga mängder av änder, bläs- och snatteränder, krickor och ett par gravänder. Några sträck av gäss drog förbi, vitkindade var de vi kunde identifiera. Minst två smådoppingar doppade sig. På den kala åkern uppåt kyrkan gick 14 tranor, vissa tofsvipor låg ner där – redan ruvande? Tvärs över vattnet, vid gömslet, visade sig varfågeln en kort stund. Sångaraktiviteten var rätt skral, men där hördes ändå gärdsmyg, stare, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, gulsparv och sävsparv. Mindre hackspett hördes ropa.
Ute sjön sågs några skäggdoppingar, förutom vita gäss på vågorna i den friska vinden.
Innan hemfärden dröjde några av oss kvar på parkeringen och utökade dagslistan med trummande större hackspett, spillkråka, nötskrika och fasan. Ett stopp vid Fiskarehusdammen gav ett par strandskator på åkern.

Artlista - 47 arter
Vitkindad gås, grågås, knölsvan, gravand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, skäggdopping, vit stork, storskarv, röd glada, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, mindre hackspett, större hackspett, spillkråka, varfågel, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.