Spontanskådning vid Gäddängen, 31/10/2018

Sista spontanskådning i 2018 genomfördes i blåsigt och regnigt väder. Vi var fem tappra skådare som ställde upp och trotsade vädrets makter och fick se totalt 30 arter. Det bästa var 6 mindre sångsvanar som låg utanför badplatsen. Här såg vi även fyra havsörnar, två gamla och två ungfåglar och rastande bläsänder och krickor. Fortfarande är en del tofsvipor kvar på revet längst i söder. 30 ljungpipare flög förbi och över Gäddängen sågs lite oväntat två ladusvalor och småflockar med bo- och bergfinkar som drog förbi.

Lasse

  Bra att bålgetingar är borta! 

Artlista 2018-10-31

Mindre sångsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, storskarv, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, ljungpipare, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, ladusvala, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, bofink, bergfink.

Lars Lundquist