Spontanskådning vid Gäddängen 27 maj

 

Ett tiotal skådare besökte plattformen, några under flera timmar, andra mer kortvarigt. Långkalsonger behövdes inte denna dag, men man vågar väl inte stoppa undan dem ännu?

Tranan ruvade än, på fjärde veckan, så snart är där väl smått i boet. Ett knölsvanspar hade sju ungar. En annan småtting syntes på revet, en skrattmåsunge. En udda syn var en hona storskrake. I dammen uppe vid kyrkan hade några sett såväl vitkindade gäss som knipor med ungar.

Några granna steglitser for omkring över oss i stora eken. Där byggde trädkrypare för två veckor sedan bakom barken, som nu hade lossnat, men en fågel syntes med mat i näbben. Rörsångaren höll igång i vassen. Nykomlingar var grå flugsnappare och lärkfalk. Fiskgjuse sågs på långt avstånd. Brun kärrhök såg en spanare utskickad till södra hagarna. En större rovfågel som kretsade med storkar långt borta fick förbli obestämd, trots all expertis på plats.

Ett par korta stopp på hemvägen, i skogen och vid Fiskarehusdammen, kompletterade dagslistan med grönsångare, entita, rödbena, mindre strandpipare i par och hämpling. Här uppe sågs på morgonen också gulärla och stenskvätta.

Till slut måste jag göra avbön för min felbestämning förra gången. Den jag självsäkert bestämde till varfågel och sen efter påpekanden ändrade till svartpannad törnskata blev jag tvungen att än en gång ändra till vanlig törnskata när expertisen kommenterade P-U:s foto på Artportalen. Så kan det gå, och som fågelskådare borde man alltid ha i tankarna Tage Danielssons ord: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”.

Lars H

67 arter blev det på dagslistan:

Prutgås, vitkindad gås, grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, storskrake, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, mindre strandpipare, rödbena, skrattmås, fisktärna, tamduva, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, lärkfalk, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, rödstjärt, stenskvätta, gulärla, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv och sävsparv.

.