Spontanskådning vid Gäddängen 2019-09-18

Vi började som vanligt att skåda vid badplatsen. Det var en ganska kylslagen morgon men det hade slutat blåsa och sjön låg spegelblank. En honfärgad blå kärrhök flög rakt över oss, en havsörn sågs längst ner i söder men bara en ägretthäger kunde upptäckas idag. Stora antal änder rastade i sjön. Alla våra simänder utom årta sågs och bland dykänder såg vi brunand, vigg, knipa och lite oväntat en honfärgad salskrake. Bland vadarna sågs kärrsnäppor, svartsnäppor, gluttsnäppor och en brushane. Med solens hjälp blev det varmare och vi fortsatte skådningen från plattformen i strålande höstväder. En lärkfalk satt i det döda trädet till vänster om gömslet tillsammans med en röd glada. Även aftonfalken som varit här en vecka nu visade upp sig fint för oss. Den satt en stund i toppen på en björk. En havsörn och flera sparvhökar sågs på avstånd. 13 tranor sträckte mot söder. Vi såg även fyra buskskvättor, rörsångare, två svarthättor, gransångare, ladusvalor, backsvalor m.m. från plattformen. När vi avslutade för dagen upptäcktes även en rastande prutgås bland grågässen utanför fågeltornet. Totalt såg vi 55 arter och som mest var vi åtta tappra skådare.

Aftonfalk

Artlista (55 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Prutgås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Brunand Vigg Knipa Salskrake Skäggdopping Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Aftonfalk Lärkfalk Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Svartsnäppa Gluttsnäppa Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Backsvala Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Korp Stare Bofink.

Lasse Lundquist