Spontanskådning vid Gäddängen 15 april

Nu kunde det väl vara dags för årets första spontanskådning med vårkänsla? Inte då! Sju vinterklädda skådare kurade i en isande västvind under en molnig himmel.
Trots senaste dagarnas rapporter om många arter flyttfåglar, fick vi varken höra eller se några nyanlända tättingar, förutom ett par ladusvalor. Av rovisar sågs fiskgjuse med fisk i klorna, grann brun kärrhök i sakta glid över vassen och en gammal havsörn som kom förbi ett par gånger. Där var inga stora mängder änder, men skedänderna var flest. En vattenrall rusade förbi plattformen. Mindre hackspett hördes vid parkeringen. Tättingarna var inte fler än sist, så dagens artlista blev kortare med 45 arter.
Nästa spontanskådning är den 29 april. Kan man hoppas på att få slippa långkalsingar då?

Artlista
Grågås. Knölsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdoppimg, vit stork, fiskgjuse, bryn kärrhök, röd glada, havsörn, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, mindre hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, gärdsmyg, nörväcka, stare, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, steglits, sävsparv.