Spontanskådning onsdag 2 september

En enda ladusvala räcker inte för att hålla kvar sommaren, så vi får acceptera att det är höst. Även om denna morgon bjöd på ganska angenämt väder, så var det på tisdagsmorgonen bara tre plusgrader, så det kan vara dags att leta fram långkalsongerna.

Ett dussin skådare dök under förmiddagen och kunde konstatera att tropikflyttarna har lämnat oss, med undantag för ladusvalan över sjön och ett par stenskvättor uppåt kyrkan. Från plattformen vid Gäddängen fanns inte så mycket att se, mest bara gräsänder, krickor, gråhägrar och tofsvipor plus nån enstaka gluttsnäppa och grönbena. Sparvhök och brun kärrhök drog över. Ett tag visade sig tre ägretthägrar utanför vassarna i nordväst. De tidigaste skådarna hade sett nio sådana ute i Ringsjön, där vattenytan sänkts ytterligare och blottat sandbotten en bit längre ut. Förutom sädesärlor födosökte vadare där, och även om det inte var stora mängder, så sågs ganska många arter: kärrsnäppa, småsnäppa, brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, enkelbeckasin och större strandpipare. Bland alla grågäss låg änder som brun-, bläs-, sked- och snatterand. Många skäggdoppingar låg utspridda över sjön.

Vid ett kort stopp i skogen på hemvägen hördes entita och mindre hackspett.

Nästa spontanskådning blir onsdag 16 september.

Lars H skådade och skrev.

Artlista 55 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, kärrsnäppa, småsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, tornfalk, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, stenskvätta, sädesärla, bofink, grönsiska.

Svartsnäppa  Foto  Per Uno Nilsson