Spontanskådning den 13 maj.

 

I mitten av vårmånaden maj var det nollgradigt och snöade när jag åt frukost hemma. Långkalsingar på alltså. Men när jag kom till Gäddängen vid halvniotiden klarnade det upp och det blev den hittills behagligaste spontanskådningen för säsongen.

Den som varit på plats redan klockan sju hade fått se fiskgjuse och rörhöna. Tranan ruvade fortfarande på boet. Bara enstaka par av änder: snatterand, bläsand, skedand, gravand samt en hane årta. Ett par näktergalar och en rörsångare försökte överrösta skrattmåsarna.  På den flotte som måsarna ratat hade istället fisktärnor etablerat sig. Några bivråkar sträckte på långt avstånd. En massa ladusvalor rastade emellanåt i trädtopparna. De som var en sväng till tornet hade inget att rapportera utifrån sjön, men hittade trädkrypare samt bobyggande rödstjärt i holken på tornet. I hagarna sjöng flera sådana, och bland annat många svarthättor, svartvita flugsnappare och trädgårdssångare. Två av oss avslutade med att gå tillbaka till parkeringen genom hagarna, vilket belönades med törnsångare, härmsångare, törnskata och, mest överraskande, en varfågel.

Som siste skådare att lämna stannade jag till, helt spontant, en bit upp i skogen och hörde skogsduva och grönsångare. Ännu ett spontanstopp vid Fiskarehusdammen gav röd- och grönbena, större strandpipare, strandskata och trummande mindre hackspett.

Fem gjuseskådare plus en ännu spontanare skådare hade en skön morgon vid Gäddängen.

60 arter hade vi där och om jag får lägga till mina sena obsar kom artlistan upp i 67.

Lars Helgesson

Artlista

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, årta, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, bivråk, röd glada, rörhöna, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, större strandpipare, rödbena, grönbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, mindre hackspett, större hackspett, törnskata, varfågel, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, grönsångare, rörsångare, härmsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, näktergal,  svartvit flugsnappare, rödstjärt, sädesärla, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv.

Bilder : Per-Uno Nilsson