Spontanskådning 9 december

Så blev det fortsatt spontanskådning och åtta gjusar samlades denna gråmulna morgon.

Under vägen ner från kyrkan hade några sett en flock starar, ormvråk och Flemming, som anlände sist, hade haft en varfågel. På plattformen blåste det snålt från nordost, så där stannade vi inte länge. Där syntes heller inga fåglar, förutom en ägretthäger vid ett andra besök. Vattenrall hördes. Istället gick vi hela vägen ner i hagarna där det var en del smått, bland annat en kungsfågel i en björk (eller var det en ek?), entita, stjärtmes och trädkrypare samt en skränande nötskrika, gröngöling och större hackspett. Vi spanade förstås också över sjön och stötte upp en forsärla på stranden längst ner. Däremot hittade vi inte de två vattenpiplärkorna som hållit till här, trots att jag plaskade utmed revlarna ända upp till tornet. Tre havsörnar syntes, två unga och en gammal. De långstannande mindre sångsvanarna var kvar. Mycket gräsänder flockades en bit ut i sjön, men bland dem kunde vi bara hitta ett fåtal krickor och bläsänder. Långt ute i diset låg den stora flocken storskarvar och fiskade. I måsväg hade vi bara enstaka exemplar av grå- och havstrut och fiskmås.

När vi avslutade på parkeringen efter två timmar bestämdes att, om vädret tillåter, vi träffas även om två veckor på lillajulafton 23 /12 och då tänder grillen och äter korv, som var och en får ta med själv efter tycke och smak.

Alla varken såg eller hörde allt, men på artlistan räknades goda 43 arter.

Lars H skrev och höll räkning.

Grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, havsörn, ormvråk, vattenrall, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, varfågel, nötskrika, skata, kråka, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, forsärla, domherre, grönfink.