Spontanskådning 5 maj -21

Det vårväder som vi hoppats på uteblev och istället var det regn och friska sydvästvindar på dagens spontanskådning vid Gäddängen. Vädret gjorde också att skådarna stannade hemma och det var bara Jonny på plats när jag anlände vid halvniotiden. Även fåglarna var märkbart tystare och det var bara enstaka bofinkar, löv- och gransångare som sjöng. Längs vägen till plattformen sågs rödstjärtar och svartvita flugsnappare som inspekterade holkarna. Vid plattformen hade Jonny hört en sävsångare och sävsparvarna sjöng. Ute på vattnet var det mest skrattmåsar men även flera arter änder som bläsänder, krickor, skedänder, viggar och knipor. Ladu- och backsvalor födosökte över vattnet. Tranparet sågs vid sitt bo och flera par knölsvanar häckar i år runt Gäddängen. En tornfalk flög förbi och efter två timmar på plattformen var vi genomblöta och avslutade med en promenad i Kohagen. Artlistan blev bara blygsamma 40 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, knölsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, vit stork, röd glada, sothöna, trana, skrattmås, gråtrut, ringduva, tornfalk, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, ladusvala, backsvala, lövsångare, gransångare, sävsångare, svarthätta, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, taltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, bofink och sävsparv.