Spontanskådning 5/9/2018

Vi var sju medlemmar till skådning på ett lite mindre tort Gäddängen. Den nya Ringsjöstrand var like brett som sist, men idag var der stripor av vatten på själva ”stranden”. Vädret var varmt och soligt och vindstilla, så rovfåglarna saknads de första par timmer.

Lite mera vatten i Gäddängen

Men kun i nordlig ende

Stora strandpipare kilade på muddret och enkelbeckasiner och brushöns hittades på flera plats vid vattenkanten. Två svartsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa hittades också.
Fyra ägretthäger födosökt först vid Adolfssons, senare vid den sydlige revel.
Många grågäss rastade på sjön bland olika andfåglar, och larmet en ung havsörn som flög sud efter. På Gäddängen var där många stare och tofsvipa, och de larmet om en ung brun kärrhök som hade lite svårt vid att sätta sig til rätte på ett död gren på andra sida ifrån plattformen.
Vi nådde upp på 60 arter innan sällskapet reducerades till bara två och omedelbart därpå kom en fiskgjuse över sjön för att fiske längs nordkusten varefter 3 tranor flög samma ställe. Sist sat en rödstjärt på staketet vid plattformen, så artlistan kom på 63.
Referent Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Fiskgjuse Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Småsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Gröngöling Större hackspett Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Steglits Grönsiska