Spontanskådning 30 oktober

Fyra tappra skådare samlades vid niotiden vid Gäddängen för säsongens sista spontanskådning. Morgonen var vacker med sol och vindstilla, men kall – Per-Uno talade om sex minusgrader hemma. Han såg en sädesärla i sandbankarna i sjön. Vattenrall hördes i vassen vid grillplatsen och stjärtänder och mindre sångsvanar låg i sjön.

 

Lena och Lennart var på plats på plattformen när Per-Uno och jag anslöt. Vattenståndet i våtmarken har återhämtat sig, men isen hade lagt sig förutom några råkar i norr, där det låg många krickor som nu var granna igen efter ruggningen. Det var inte så mycket fåglar i farten, men rödhaken poserade fint förfotografering och sjöng även lite när solen hunnit värma upp honom. Några stjärtmesar drog fram, en duvhök kom förbi, en ensam bläsgås låg i kanten, domherre hördes och grönsiskor pep hela tiden.

När vi gick mot tornet för att spana över sjön hittade vi några fina gråsiskor i björkarna. Ute på vattnet låg en del änder, mest bläsand men även en och annan skedand. Åtta mindre sångsvanar/tundrasvanar kunde räknas in bland betydligt fler vanliga. Ett fåtal storskrake och skäggdopping hittades. Susanne S och Staffan Å dök upp på slutet och. Staffan var ute efter tallbit och drog sig söderut i hagarna. Han rapporterade när vi andra åkt hem berguv och lövsångare – men ingen tallbit idag. De fyras gäng gick tillbaka genom hagarna norröver och Lenas skarpa ögon upptäckte varfågel, entita och dagens enda glada vilket gjorde att dagens skådning gav 49 arter – inte så illa de sista dagarna i oktober!
Nu får vi ägna vintern åt att leta rariteter som tallbit och bändelkorsnäbb, så ses vi igen på plattformen en vacker onsdagsmorgon till våren.
Lars Helgesson.

Foto: Per-Uno

Artlista
Vitkindas gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, duvhök, röd glada, ormvråk, vattenrall, skrattmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, stjärtmes, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, koltrast, rödhake, sädesärla, bofink, bergfink, domherre, gråsiska och grönsiska.