Spontanskådning 3/4/2019

14 medlemmar troppade upp på plattformen idag. 6 hönor och 8 hanar. Gransångarna sjung för fyllt samman med bofinkar.

Riktige många skäggdoppingar på Ringsjön, och 2 par på Gäddängen, jag undrade vad de sista fick at äta? Kanske där är redan småfisk.

Vid plattformen skinnade solen, men det blåste ifrån sydöst, så det var inte så varmt. Sävsparv sås på andra sidan, samt ett par där snabbt kom och försvann foran plattformen. Nötväcka hördes oavbrutet, en gärdsmyg trillade, och ett par rödhakor tittade intresserat på oss. Tranor stod på backen foran kyrkan samman med fiskmås, skrattmås och tofsvipor. Vi väntade på fiskgjuse, ägretthäger eller något annat spännande men de uteblev, nästan!

Vigg, kricka, skedand, snatterand, gräsand och knipa var på vattnet, och gravänderna bråkade med varandra. Et par knölsvanar reste sig upp av vattnet, nästan som doppingar.

Och efter nästan alla var gått, flög 2 ägretthäger och 3 gråhäger upp ifrån fiskedammen och satte kurs mod Hässleholm.

Tack till Per-Uno och Lasse för bildarna.

Artlistan (43 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Rödvingetrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Korp Stare Bofink Gulsparv Sävsparv