Spontanskådning 28 juli

När slamsugningsbilen från Puls som blockerade vägen vid huset längs vägen till Gäddängen var klar, efter 20 minuters väntan, kunde Jonny och jag ta oss till parkeringen vid Gäddängen. Här stod redan fem husbilar som tillbringat natten här. Det var lite svalare idag vilket var skönt efter den senaste tidens tryckande värme men regntunga moln hängde över oss.

Första stopp var vid badplatsen och här sågs en rödstjärtsfamilj. Ute i sjön börjar det nu samlas flockar med skäggdoppingar. Framme vid plattformen hittade vi snart de tre unga svarthalsade doppingarna men föräldrarna syntes inte till. Svarttärneparet som nu ruggat till vinterdräkt har fullt upp med att mata sin unge i boet. Två ägretthägrar sågs också.

När Lars-Olof kom upptäckte han med sin Swarovski  en smådoppingfamilj med tre ungar och flera arter änder. En hona årta med minst fem ungar, två brunandhanar, snatteränder, flera viggar med ungar och ett par rörhönor med två ungar.

Ulf och Flemming anslöt också så vi var till slut fem skådare på plattformen. Det är inte mycket till fågelsång nu men vi hörde en taltrast på avstånd och både svarthätta , gransångare, trädgårdssångare och steglits sjöng vid plattformen. Lars-Olof upptäckte en förbiflygande kärrsnäppa och en vacker spovsnäppa som landade på reveln bland tofsviporna.

Nu började mörka moln närma sig söderifrån och vi hörde åskknallar på avstånd. Vi lämnade plattformen och hann nästan fram till bilarna innan himlen öppnade sig. En födosökande fiskgjuse vid badplatsen blev dagens sista art. Totalt såg vi 47 arter.

Lars Lundquist

Artlista

Grågås, knölsvan, årta, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, svarthalsad dopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, spovsnäppa, kärrsnäppa, skrattmås, fisktärna, svarttärna, ringduva, tornseglare, större hackspett, skata, kråka, kaja, entita, blåmes, lövsångare, gransångare, svarthätta, trädgårdssångare, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, taltrast, rödstjärt, bofink och steglits.