Spontanskådning 27 januari

I mulet, vindstilla och nollgradigt väder kom efter hand fjorton skådare mellan klockan nio och elva. Hela styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare var på plats och höll styrelsemöte på plattformen.

När vi började skådandet vid badplatsen såg sjön helt istäckt ut, förutom en liten öppning vid Adolfssons, där det låg grå- och kanadagäss, sångsvanar, gräsänder och enstaka vigg, knipa och storskrake. En havsörn, dagens enda, slog ner i en trädtopp.

Vi drog oss bort till Gäddängens plattform. Våtmarken var helt tillfryst, och vi undrade om en svan därute var fastfrusen. Ägretthägrar tycktes hålla till, oftast dolda, bakom vassen utmed bäcken i nordost, men ibland flög några omkring. Det var svårt att veta hur många av de sexton exemplar var kvar, som Lasse hade häromdan. Ner i kaveldunet huserade gärdsmyg och rödhake.

De som inte var engagerade i mötet drog sig ner i hagarna. Där hade vi bl.a. kungsfågel, trädkrypare, björktrast, entita, bofink, domherre, grönfink och en överflygande sparvhök. När vi spanade över sjön såg vi att det fanns öppet vatten långt ut, och där låg den jättestora skarvflocken, uppvaktad av måsfåglar, där vi förgäves spanade efter havstrut.

På hemvägen stannade jag och kollade den nyplöjda åkern nedanför kyrkogården, och utökade dagslistan med råka, kaja och skata. Ingen hackspett hade vi haft tidigare, men nu hördes en gröngöling ropa nerifrån.

10 februari är det dags igen. Då är det också aktuellt med vårens holkrensning med korvgrillning som belöning.

Lars H

Artlista med 37 arter

Kanadagås, grågås, knölsvan, sångsvan, gräsand, vigg, knipa, storskrake, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, havsörn, ormvråk, fiskmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, domherre, grönfink.