Spontanskådning 24 mars

Tre månader efter (eller nio före) julafton samlades ett dussin skådare vid Gäddängen. Lite varmare än vid juletid var det, men man kan inte säga att våren gjort några större framsteg. Inga nya årskryss noterades, ingen gransångare hördes fast den borde vara på plats nu. Men taltrasten sjöng i Kohagen och hackspettar trummade. Från plattformen såg vi att skrattmåsarna blivit fler, men ingen svarthuvad mås visade sig på årsdagen av Lasses fynd ifjol. En fiskmås på häckningsflotten tycktes först död, men kunde sen röra på huvudet och till och med flyga iväg! Gravänderna hade också blivit fler. Bland övriga änder saknade vi sked- och stjärtand. En skäggdopping syntes, men inte smådoppingarna jag såg i lördags. Ett sträck med vitkindade gäss drog över. Gröngöling ropade och Jan hade en mindre hackspett vid parkeringen. En havsörn gled diskret förbi. Stare, bofink, rödhake, sävsparv och gulsparv hördes sjunga. Ett mjukt surrande väckte hoppet om stjärtmes, men det var nog bara en sömnig gärdsmyg tyvärr. Några skogsduvor sträckte förbi. Detta hände när några av oss gick ner i hagarna, medan styrelsen hade möte på plattformen, och kunde därifrån bidra till dagslistan med trana och strandskata.

49 arter blev det på dagslistan, två fler än sist.

Lars H

Artlista: knölsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, gröngöling, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, rödhake, koltrast, taltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, bofink, gulsparv, sävsparv.