Spontanskådning 23 mars

Det var ett par minusgrader, men vindstilla och klarblå himmel när jag stannade till vid Fiskarehusdammen. På ängen rastade en större flock vitkindade gäss, som skrämdes upp av en lågt överflygande trana med mäktiga vingslag. Storkarnas sex boplattformar på hägnet var alla besatta. Nere i skogen gjorde jag ett till stopp och fick höra en brusande kör av rödvingetrastar. Jag var förste skådare på plats på parkeringen och kunde njuta av bland annat en massa sjungande bofinkar, en gransångare och en taltrast på avstånd. Endast fem skådare blev vi denna hörliga vårmorgon, när Ringsjön låg så gott som spegelblank. Där ute låg mest knipa och vigg, men även en stjärtandhane och några skäggdoppingar och dagens överraskning, två mindre sångsvanar, vilket särskilt gladde vår danske kamrat som efterlyst just dessa. Att den ena var tydligt större än den andra (eller om det tvärtom var så att den andra var mindre) blev föremål för diskussion, dock utan att vi kunde komma på någon förklaring. Några stora flockar med bläsgäss for omkring utan någon tydlig sträckriktning. Vi fortsatte till plattformen. Lite fågelfrön fanns kvar och serverades till mesarna av Lennart. En sävsparv sjöng sin enformiga sång. I vattnet syntes en stjärtand och en smådopping men annars inga stora mängder änder. På ena flotten stod en strandskata och nedanför gömslet smög en enkelbeckasin undan i växtligheten. En del skrattmåsar skränade. Vi fortsatte ner i hagarna och följdes av flera gransångares chiff chaff. Även några rödhakar underhöll med sin mycket mer fantasifulla sång – fågelvärldens Charlie Parker har den kallats med rätta. Ett par taltrastar hoppade på marken. Stig var den ende som såg ett par skedänder flyga iväg i Gäddängen, och hittade till slut också en storskrake i sjön. Som sig bör med vårens framfart utökades förra spontanskådningens artlista med god marginal till 52 arter.

Lars Helgesson

Artlista: Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, storskrake, smådopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, röd glada, sothöna, trana, strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspaett, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, björktrast, rödvingetrast, taltrast, rödhake, bofink, steglits, sävsparv.