Spontanskådning 21 april

Vädret var aprilaktigt, först enstaka plusgrad, täta moln och frisk västan, mot slutet blåare himmel  och varmare. De klokaste hade ännu inte stoppat undan långkalsingarna. När jag kom var de tidigaste där sen en timme. Jonny, men inte Lasse, hade sett en svartvit flugsnappare. När fler skådare kommit återfanns den och till slut lyckades till och med Lasse se den långt nere i hagen. Vi drog oss till plattformen med alla gransångarnas chiff chaff som ljudkuliss. Tranan ruvade och de två äggen syntes tydligt när den reste sig. Fyra fisktärnor kom förbi. Skrattmåsarna boade på den vänstra flotten, på den högra låg en grågås och en storskrakehona. Bland simänderna saknades bara årta och stjärtand. En smådopping visade sig helt kort längst ner i söder. Både hona och hane brun kärrhök svepte elegant över motsatta stranden. En gammal havsörn gled förbi, en sparvhök flög lågt över vattnet, en tornfalk kretsade långt borta, en ormvråk satt på jakttornet och flera glador var i farten. Från och till jagade ett antal ladusvalor högt och lågt över Gäddängen. Vi gick rundan ner i södra hagarna. Först när vi kommit ner till bäcken hörde vi den förväntade svarthättan en bit längre ner. Starar förvillade med sina härmningar. Jag trodde de imiterade storspov, men de andra hade verkligen sett en sådan flyga över. Som avslutning stannade några till vid Fiskarehusdammen. Där låg en del snatteränder, och smådopping hördes. En efterlängtad, men tyst, lövsångare upptäcktes i buskagen.

Lars H

Artlista 59 arter

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna, trana, tofsvipa, storspov, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, större hackspatt, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink, steglits, gulsparv, sävsparv

Foto Per Uno Nilsson

T.v första svartvita flugsnapparen  i Skåne för året och talgoxe t.h.