Spontanskådning 20190529

Tio skådare träffades på parkeringen och det blev mycket snack om ölandsäventyren förra veckan.

Vigg, hane

Vigg, höna

Fisktärna

Vi drog oss bort till plattformen där den kyliga västvinden inte var så besvärande, och solen värmde oss allt mer medan vi stod där i två timmar. Vattenståndet var fortfarande för högt för att vadare skulle vilja rasta, men revet i mitten stack upp så pass att två fisktärnor låg och ruvade. På den ena flotten låg två till och trängdes med ruvande skrattmåsar. Tre par knölsvan hade fått ungar, sex, två respektive en, där den ensamme fick skydd under vingarna på förälderns rygg. Även en kull gräsänder syntes. Skäggdopping och sothöna ruvade ännu. Fiskgjuse kom förbi flera gånger, storkar seglade i skyn och en grann brun kärrhökshane jagade över motsatta stranden. Plötsligt dök det upp två tranor. Bland änderna kan nämnas ett par årta plus en hane. Nytt i fågelkören var två härmsångare i hagarna.

Lars Helgesson

Bild Per-Uno

Artlista, 48 arter
Knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, släggdopping, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, hussvala, sädesärla, gärdsmyg, näktergal, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, talgoxe, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv, sävsparv.