Spontanskådning 20190501

12 medlemmar demonstrerade denne första maj deres uthållenhet på en svinkallt  plattform vid Gäddängen. Blåsten ifrån Ringsjön hade de varit stolt över i Tosteberga!

Fisktärna


Där var en del sommargäster där sjöng för oss trots blåsten, svartvit flugsnappare, lövsångare, ärtsångare och järnsparv bland annat, fast mest hördas skrattmås och fisktärnor.

Sävsparv

Bofink hon

Knölsvan

Rörsångare hördes inte, men dens populära parasit göken kallad ifrån rörskogen på andra sida av Gäddängen, men sås inte.

Ett kallt nöje, vi får hoppas det blir varmare på söndag, fågelskådningens dag.

Tack till Per-Uno för bildarna

Artlistan (53 arter)

Knölsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Fiskgjuse Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Gök Gröngöling Större hackspett Backsvala Ladusvala Hussvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Ärtsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv