Spontanskådning 20 april

För två veckor sedan var det veterligen inga skådare som vågade sig hit ut i kyla och snöblandat regn. Denna dag visade våren sig från sin bästa sida, solig och vindsvag, även om de tidigaste skådarna i gryningen fick utstå lite kyla. Under promenaden till plattformen vid Gäddängen kunde man njuta av sång från senaste veckans nykomlingar lövsångare, svarthätta och svartvit flugsnappare. I hagarna upptäckte jag ett par pilfinkar, en sällsynt syn på lokalen, när de inspekterade en holk. Ladusvalor kvittrade käckt och rastade i trädtopparna. Från plattformen kunde sen ses också en hussvala. Tranan ruvade på boet, på samma ställe som i fjol. Bland änderna var krickorna flest. Bland de förväntade arterna saknades stjärtand och årta, trots att vi letade utmed hela våtmarkens längd. Ett enda par gravand dök upp från ingenstans. Skägg-, gråhake- och smådopping syntes, men förra årets svarthalsade hade inte hittat hit – än. Bland skrattmåsarna hittades till slut den unga dvärgmås som rapporterats igår, och en fisktärna kom på flera besök. Fiskgjuse flög österut med fisk i klorna. En grann räv smög fram och tittade lystet på änderna. När vi till slut kom tillbaka till parkeringen fick vi höra även en rödstjärt sjunga i kohagen. Sista art blev björktrast som jagade bort en kråka.

Vi var åtta skådare som med gemensamt slit fick ihop 59 arter.

Lars Helgesson förde lista och skrev

Grågås, knölsvan, sångsvan, gravand, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, fasan, smådopping, gråhakedopping, skäggdopping, vit stork, gråhäger, storskarv, fiskgjuse, röd glada, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, dvärgmås, fiskmås, fisktärna, ringduva, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, taltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, rödstjärt, pilfink, järnsparv, sädesärla, bofink, hämpling, steglits, gulsparv, sävsparv