Spontanskådning 2 juni

Ganska kyligt var det i ostvinden när elva skådare samlades på plattformen för att spana av Gäddängen. Skrattmåsarna skränade där de häckar på båda flottarna och diverse andra ställen i våtmarken. Flera ungar var utkläckta. På ena flotten hade några fisktärnor också lyckats tränga sig ner. Ungar syntes också hos grågås och gravand. På bo syntes sothöna, skäggdopping och knölsvan. Paret svarthalsad dopping visade sig efter ett tag och plockade utan större engagemang med lite bomaterial – är det inte dags att bruka allvar nu? En smådopping och ett par gråhakedoppingar syntes också. Änderna var fåtaliga, av bläs-, snatter- och skedand samt vigg och knipa sågs bara enstaka. En gråhäger blev bortmobbad av skrattmås. Göken gol, näktergalen snattrade. Åtta arter sångare hördes, varav ett par ljudliga härmsångare nere i hagarna och rörsångare vid plattformen. Rödstjärt, grå och svartvit flugsnappare syntes eller hördes.

Ute i sjön jagade massor av tornseglare lågt över vattnet tillsammans med en del ladusvalor. Ett par sångsvanar och en del skäggdopping och knipa låg utspridda i sjön, men ingen skarv kunde vi upptäcka. Fiskgjusen stannade upp och ryttlade men hittade inget att slå ner på. När vi sen drog oss tillbaka hördes tranor ropa bortom Gäddängen, hoppas deras unge har klarat sig.

Det hör till att titta över Fiskarehusdammen på hemvägen. Där häckar också ett antal skrattmåsar. Ett par rödbena varnade. Dagens enda hussvala jagade och gulärlor for omkring. Ungstarar skränade i buskagen.

Artlista med 60 arter:

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, bläsand, snatterand, gräsand, skedand, vigg, knipa, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, rödbena, skrattmås, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, tornseglare, sånglärka, ladusvala, hussvala, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, näktergal, koltrast, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, stare, bofink, steglits, sävsparv