Spontanskådning, 19/9/2018

6 medlemmar mötes vid Gäddängen detta molnig morgon. Där var likaså lite vatten som vanligt och de förste skådning vid Ringsjöns strand var bl.a. 2 havsörn och en ägretthäger noterades.
Vid plattformen hittades svartsnäppa, enkelbeckasin och grönbena bland många tofsvipor. Ingen gråhäger als vittne om resultatet av sommarens torke. En svarthätta tickade runt i vassarna till vänstre för plattformen, och sävsparv och grönfink sås vid gömslet.

Sällskapet gick vidare förbi fågeltornet för at skåde ute över Ringsjö igen. Större strandpipare, brushönor och enkelbeckasiner var flest. En enkel kärrsnäppa sov, och båda ängspiplärkor och stenskvätta födosökt på stranden. Ännu en ägretthäger anslutet sig till den förste och Jonathan fick öga på en fiskgjuse på andra sida av Ringsjön med sina fine nya kikare. Den ene havsörn stod nu på sten reveln mittibland tofsviporna, kanske de kunna se den var mätta!

Ung lärkfalk

Tillbaka till plattformen sås lövsångare, flera rödhakor, två entitor och en trädkrypare. Nu var solen fram och rovfåglarna började att synas. 10 glador, bivråk, fiskgjuse och ormvråk var uppe. Två unga lärkfalkar jagade trollsländor på andra sidan av Gäddängen, och en tredje flög förbi plattformen med fångst i klor.

Artlistan : 61 artor
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Bivråk Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skogssnäppa Svartsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Buskskvätta Stenskvätta Svarthätta Gransångare Lövsångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Grönsiska Sävsparv