Spontanskådning 18 mars

Årets första spontanskådning vid Gäddängen.
Sex tappra skådare samlades på plattformen i den kylande vinden från sjön. De som tjuvstartat hade fått se en ägretthäger flyga bort. I våtmarken hade funnits mycket änder senaste dagarna, men inte så många nu även om det sågs åtta arter, bl.a. snatterand och skedand. Sex storkbon uppe på hägnet vid Fiskarehusdammen var bebodda. En strandskata stod på den enda uppstickande stenen i det höga vattnet, Många skrattmåsar låg på vatnet, ännu fler följde en plöjande traktor uppe på åkrarna.Några tofsvipor och vitkindade gäss for runt. En gransångare sjöng i strandsnåren och en sävsparv visade sig kort. Många grönsislor for omkring. En gammal havsörn gled förbi mot sjön på orörliga vingar. Innan hemfärden hördes från parkeringen rödvingetrast och en bit upp i skogen en gröngöling.
Nästa spontanskådning blir om två veckor, alltså 1 april. Då hoppas vi på skönare väder och många nyanlända flyttfåglar.
Lars Helgesson

Artlista,43 arter:
Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, storskarv, ägretthäger, vit stork, röd glada, havsörn, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, gärdsmyg, rödhake, koltrast, rödvingetrast, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönsiska, gulsparv, sävsparv.