Spontanskådning 17/5/2017

Artlista spontanskådning 2017-05-17

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, havstrut, fisktärna, småtärna, ringduva, gök, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, näktergal, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits och gulsparv.